Projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání úspěšně ukončen

tačr

Projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání úspěšně ukončen

Grantový projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání, na kterém v průběhu uplynulých tří let pracoval společný tým Fakulty sociálních věd a společnosti Newton Media, se státní podporou Technologické agentury ČR, úspěšně skončil. Na základě zjištění byla vytvořena nová metodika, která je zaváděna do analytické praxe. Řešitelé letos v květnu vydají odbornou knihu Vyváženost ve vysílání.

V rámci projektu autoři otestovali hlavní cíl projektu: vyvinout novou metodiku pro měření naplňování zákonných požadavků objektivity a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání. Společnost Newton Media nyní novou metodiku zavádí do své analytické praxe.

Na základě zjištěných poznatků bude v květnu 2022 vydána odborná kniha autorů Jana Křečka, Jana Miesslera, Vlastimila Nečase a Ivana Vodochodského Vyváženost ve vysílání. 

Odkaz na tiskovou zprávu.

Odkaz na web projektu.