ERASMUS na IKSŽ

ERASMUS na IKSŽ

Institut komunikačních studií a žurnalistiky má uzavřeno několik desítek smluv s partnerskými univerzitami v Evropě, na které mohou vyjet studenti všech studijních programů.  Aktuální seznam uzavřených smluv je na stránkách OZS, kde jsou k dispozici rovněž obecné informace o programu Erasmus. Přihlášky na výjezd v následujícím akademickém roce se obvykle podávají v únoru. Kromě partnerských univerzit institutu se studenti mohou hlásit také přes celofakultní smlouvy nebo smlouvy ostatních institutů FSV. Bližší informace o Erasmu podává koordinátor Erasmu na IKSŽ Mgr. Jan Miessler (místnost H111, jan.miessler@fsv.cuni.cz). Vytištěné verze přihlášek se odevzdávají na sekretariátu KMS k rukám paní Gabriely Skalické.

Odpovědi na často kladené otázky ohledně Erasmu na IKSŽ naleznete zde.

V rámci Erasmu je rovněž možné vyjet na pracovní stáže. Obecné informace o pracovních stážích jsou k dispozici na stránkách OZS.