Termíny letních a podzimních státnic a závěrečné práce

Studenti

Termíny letních a podzimních státnic a závěrečné práce

Letní státní závěrečné zkoušky se na našem institutu uskuteční v následujících termínech:

  • MKPR (Bc.): 24. a 25. června 2020
  • Žurnalistika (Bc.): 22. a 23. června 2020
  • Žurnalistika (Mgr.): 29. června 2020
  • Mediální studia (Bc.): 25. a 26. června 2020
  • Mediální studia (Mgr.): 29. a 30. června 2020

IKSŽ pro letní termín státnic nevyžaduje tištěnou verzi závěrečných prací. Studenti, kteří se chystají přihlásit k červnovým státním zkouškám mohou požádat o naskenování originál tezí sekretariát katedry nebo použít pouze finální odevzdanou verzi ve Wordu.

Na webu FSV najdete aktualizovaný harmonogram tohoto akademického roku.

Studenti a studentky, kteří se účastní prezenční kontroly studia předmětu, musí poskytnout písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Formulář najdete na webu FSV.

Podzimní státní závěrečné zkoušky se uskuteční v následujících termínech:

  • MKPR (Bc.): 23. až 25. září 2020
  • Žurnalistika (Bc.): 16. a 17. září 2020
  • Žurnalistika (Mgr.): 21. a 22. září 2020
  • Mediální studia (Bc.): 17. a 18. září 2020
  • Mediální studia (Mgr.): 21. a 22. září 2020