Teze BP, DP

VDS

Teze BP, DP

Studenti mediálních studií, kteří budou v lednu odevzdávat svou bakalářskou či diplomovou práci, si mohou pro své teze přijít 10.-19.12.2018 na sekretariát mediálních studií.