Aktuality

Aktuality

CEMES se v současné době soustředí na řešení grantu Technologické agentury České republiky (TA ČR) Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání.  I přesto má volné analytické kapacity, hodláte-li je využít, kontaktujte nás se zadáním.