Publikace

Publikace

Nejvýznamnější publikace našeho institutu posledních let.

 

‘Frustrated women invite the immigrants to Europe’: Intersection of (xeno-) racism and sexism in online discussions on gender aspects of immigration

Lenka Vochocová

This article presents discursive strategies of sexual othering aimed at excluding the alleged European proponents of immigration from the ‘domestic’ culture and sexual norms and representing them as traitors of Europe driven by their sexual attraction to immigrants. A qualitative analysis of comments related to mainstream online news articles on gender aspects of immigration reveals how sexism and both old and new forms of racism intersect in online debates on the topic. The anti-immigration discussants express worries about the endangering of the European sexual and gender norms and define themselves in opposition not only to immigrants but also to European actors perceived as pro-immigration. While representing their gender culture as superior to the gender culture of immigrants, as based on respect towards women, they express openly disrespectful and sexist thoughts, treat women as inferior, and justify and normalize sexual violence and verbal sexual abuse.

Více informací.

Recasting Life Is Strange: Video Game Voice Acting during the 2016–2017 SAG-AFTRA Strike

Jaroslav Švelch & Jan Švelch

Video game voice acting does not rank among the core roles of video game production, yet actors in leading roles sometimes achieve wide recognition despite their contingent employment. In this article, we explore the role of voice actors in the video game culture using the specific case of the recasting of the video game series Life Is Strange, which was caused by the 2016 to 2017 SAG-AFTRA strike against video game companies. Our qualitative empirical analysis of journalistic coverage (including interviews with voice actors), promotional materials, press releases, and player discussions reconstructs the events of the game’s production and investigates the reception of the recasting with regard to actor-character identification and to labor conditions of voice actors. We find that voice actors, whose status is partly dependent on the popularity of their characters, attempt to rise “above the line” by engaging in relational labor.

Více informací.

Proměny novinářské etiky

Proměny novinářské etiky

Václav Moravec

Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich povolání, tak texty či pořady, které vytvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews, takzvaná žurnalistika šekové knížky, klamání či nekorektní referování o nejnovějších medicínských objevech, to jsou jen některé z nich. Vysokoškolský pedagog a novinář Václav Moravec ve své monografii představuje novinářskou etiku jako součást aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé formy samoregulace žurnalistiky, zabývá se jejich vznikem a vývojem stejně jako etapami novinářské etiky v České republice po roce 1989. Proč se Česko propadá v žebříčku svobody médií, který sestavuje organizace Reportéři bez hranic? Kdy započala oligarchizace médií v ČR a jaké dopady má na žurnalistiku? Jaké jsou výzvy etiky konvergujících zpravodajských médií? I tyto otázky se pokouší zodpovědět první komplexní kniha o novinářské etice v českém jazyce.

Více informací.     

Zpravodajství v médiích

Barbora Osvaldová (ed.) a kolektiv

Třetí, revidované vydání kolektivní práce odborníků v oblasti mediálního světa pod vedením zkušené editorky doc. Barbory Osvaldové obsahuje stati věnované fenoménu zpravodajství. Publikace mapuje jeho různé fáze – počínaje exkurzem do nejstarší žurnalistiky „psané“ přes zpravodajství agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku až po produkci tzv. nových médií. Jimi se zabývá zcela nová, aktuální kapitola s názvem Online zpravodajství. Teoretické pojednání je doprovázeno konkrétními příklady z novinářské praxe, které dobře doplňují celistvou čtenářovu představu o problému, ať už bude číst materiál jako student, nebo zájemce o problematiku zpravodajství.

Více informací.

Zpravodajství v médiích

Cultural Differences in Concepts of Life and Partnership

Cultural Differences in Concepts of Life and Partnership

Ulrike Notarp

The study aims to describe value-formations in the area of family life and partnership in West and East Germany, the Czech Republic and Poland. The analysis of personal advertisements allowed the identification of basic values and attitudes that shape a culturally specific concept of life and partnership in each society. The comparison showed a systematic relationship: specifics in economic conditions, historical heritage and national past effect the idea of a good life and a good partnership.

Více informací.                                             

Anything Can Happen in Women’s Tennis, or Can It? An Empirical Investigation Into Bias in Sports Journalism

Alice Němcová Tejkalová –⁠ Ladislav Krištoufek

The claim that “anything is possible in women’s sports” frequently employed by both sports journalists and general audiences highlights the widespread perception of a seemingly uncontested truth about female athletes and their (in)ability to perform consistently at peak levels in comparison to male athletes. We focus on this treatment of female athletes in the world of women’s tennis and contest the “common sense” and “experience” justifications of the unpredictability in women’s sports with actual data to reveal clear media bias.

Více informací.

Anything Can Happen in Women’s Tennis, or Can It? An Empirical Investigation Into Bias in Sports Journalism

Journalistic discourse of freedom: A study of journalists’ understanding of freedom in the Czech Republic and Serbia

Journalistic discourse of freedom: A study of journalists’ understanding of freedom in the Czech Republic and Serbia

Verica Rupar –⁠ Alice Němcová Tejkalová –⁠ Filip Láb –⁠ Sonja Seizova

The idea of freedom plays a strong and important role among journalists in countries that have recently moved to democracy. In this article, we explore the relational nature of freedom and put forward an argument for more clarity in defining its meaning. We examine the values and experiences inscribed in journalistic discourses of freedom assuming that the ways of articulating freedom hold a key for understanding journalism practice. The article revises the question of freedom by focusing on the intersection between political and journalistic fields in two countries that moved from a one-party political system to political pluralism: the Czech Republic and Serbia.

Více informací.

Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

Petr Bednařík – Jan Jirák – Barbara Köpplová

Kniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.

Více informací.

Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

Discourses of Legitimation in the News: The Case of the Economic Crisis in Greece

Discourses of Legitimation in the News: The Case of the Economic Crisis in Greece

Vaia Doudaki – Angeliki Boubouka

Examining the news coverage of the economic crisis in Greece, this book develops a framework for identifying discourses of legitimation of actors, political decisions, and policies in the news. This study departs from the assumption that news is a privileged terrain where discursive struggles (over power) are represented and take place. Incorporating systematic analysis of news texts and journalistic practices, the model contextualises the analysis in its specific socio-political environment and examines legitimising discourse through the prism of the news. Ultimately the book recognises the active role played by journalists and media in legitimating economic crisis related policies and decisions, and how they help dominant actors establish and legitimate their authority, which in turn helps journalists legitimate their own role and authority. A concise, focused book that applies a strong theoretical and methodological framework, Discourse of Legitimation in the News is a strong contribution to the field for researchers and postgraduate students.

Více informací.

Television and Totalitarianism in Czechoslovakia: From the First Democratic Republic to the Fall of Communism

Martin Štoll

The story of Czechoslovak television is in many respects typical of the cultural and political developments in Central Europe, behind the Iron Curtain. Martin Štoll, with unprecedented access to the Military Historical Archives in Prague, provides contextual insights into the issues of introducing television in the whole Socialist Bloc (save China, Mongolia and Cuba), from the introduction of television broadcasting in Czechoslovakia in 1921 through to the 1968 occupation and the Velvet revolution in 1989 – encapsulating an important point in media history within two totalitarian states. Television and Totalitarianism in Czechoslovakia examines the variability of political interests as reflected on television in interwar Czechoslovakia, including Nazi research on television technology in the Czech borderlands (Sudetenland), the quarrel over the outcomes of this research as war booty with the Red Army, the beginning of the Czechoslovak technological journey, and, finally, the institutionalized foundation of Czechoslovak television, including the first years of its broadcasting as a manifestation of Communist propaganda.

Více informací.

Television and Totalitarianism in Czechoslovakia: From the First Democratic Republic to the Fall of Communism

Lebenskonzepte und Lebensstile in West- und Ostdeutschland, der Tschechischen Republik und Polen

Lebenskonzepte und Lebensstile in West- und Ostdeutschland, der Tschechischen Republik und Polen

Ulrike Notarp

Dieses Buch verdankt sich der Erfahrung, dass Menschen anderer Kulturen oftmals Verhaltens- und Kommunikationsweisen an den Tag legen, die einem seltsam erscheinen und die nur schwer zu verstehen sind. Ein zentrales Anliegen des Bandes ist es, solche kulturbedingten Besonderheiten durch systematische Beschreibung verständlich zu machen. Die Analyse von Kontaktanzeigen aus West- und Ostdeutschland, Tschechien und Polen erlaubte die Rekonstruktion kulturspezifischer Lebens- und Partnerschaftskonzepte sowie Lebensstile, die die Vorstellungen und Wünsche der Menschen im Hinblick auf Leben und Partnerschaft zum Ausdruck bringen. Hinter den Lebenskonzepten und Lebensstilen stehen Überzeugungen und Werthaltungen, die für deren kulturelle Spezifik in besonderem Maße verantwortlich sind.

Více informací.

How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games

Jaroslav Švelch

How amateur programmers in 1980s Czechoslovakia discovered games as a medium, using them not only for entertainment but also as a means of self-expression. Aside from the exceptional history of Tetris, very little is known about gaming culture behind the Iron Curtain. But despite the scarcity of home computers and the absence of hardware and software markets, Czechoslovakia hosted a remarkably active DIY microcomputer scene in the 1980s, producing more than two hundred games that were by turns creative, inventive, and politically subversive. In Gaming the Iron Curtain, Jaroslav Švelch offers the first social history of gaming and game design in 1980s Czechoslovakia, and the first book-length treatment of computer gaming in any country of the Soviet bloc.

Více informací.

How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games

The Discursive-Material Knot: Cyprus in Conflict and Community Media Participation

The Discursive-Material Knot: Cyprus in Conflict and Community Media Participation

Nico Carpentier

The theoretical framework of the discursive-material knot consists out of a non-hierarchical ontology of the interactions of the discursive and the material, articulating the assemblages that are driven by this ontological setting as restless and contingent, sometimes incessantly changing shapes and sometimes being deeply sedimented. This book acknowledges the importance of discourse studies, in having produced a better understanding of the socio-political role of frameworks of intelligibility, and of materialism theory in highlighting the importance of the agentic role of materials. Still, the combination of the discursive and the material requires our attention in a much more fundamental way; that is where this book’s first platform aims to provide a contribution.

Více informací.