Záznam mezinárodního kolokvia Mediating Change

Mediating Change

Záznam mezinárodního kolokvia Mediating Change

Podívejte se na videa přednášek, která vznikla během mezinárodního kolokvia Mediating Change, jehož pořadatelem byla náš institut.

Vědci z různých oborů a prostředí, z široké oblasti mediálních a komunikačních studií, zkoumají, diskutují a uvažují o tom, jak je v mediálních a komunikačních postupech konstruována změna.

Mediating Change