Zemřel docent Filip Láb

Filip Láb

Zemřel docent Filip Láb

Vedení fakulty s velkým zármutkem oznamuje, že náhle a nečekaně zemřel doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., vedoucí katedry žurnalistiky, garant doktorského studia na IKSŽ, bývalý proděkan, předseda legislativní komise a dlouholetý senátor AS FSV UK, člen vědecké rady UK a fotograf.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Zavzpomínat, napsat vzkaz nebo vyjádřit vaši soustrast s pozůstalými můžete prostřednictvím online kondolenční knihy.

Vzpomínka děkanky Alice Němcové Tejkalové.

Vzpomínka ředitele IKSŽ Jakuba Končelíka.