Studenti IKSŽ

Studenti IKSŽ

STUDENTI IKSŽ

Na všech oborech FSV UK funguje studentská samospráva, do které se můžou studenti zapojit a na kterou se můžou obrátit s nápadem nebo s řešením nějakého problému. Na IKSŽ je to studentský spolek Studenti IKSŽ.

,,Máme na starost kavárnu a studentský prostor Na Hollaru, snažíme se rozvíjet studentský život i přispívat ke zkvalitnění výuky. Podporujeme nápady a zastřešujeme aktivity studentů. Chceme, abyste věděli, co děláme a pokud budete chtít, tak se připojili. Všichni jsme “Studenti IKSŽ” a bez nás by na Hollaru bylo mrtvo.”

Pravidelné schůzky “IKSŽ pivo/víno” se konají v Café Standard.

Aktuální informace a kontakt na facebookové stránce Studenti IKSŽ.

Studenti IKSŽ navazují na iniciativu “Oživme Hollar” (2012-2015), která prosadila vybudování studentského klubu Na Hollaru.