Zkouškové období

Studenti

Zkouškové období

Na webu Fakulty sociálních věd najdete aktualizovaný harmonogram probíhajícího akademického roku.

Studenti a studentky, kteří se účastní prezenční kontroly studia předmětu, musí poskytnout písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Formulář je k dispozici na webu FSV.