Centre for Media Studies (CEMES)

Centre for Media Studies (CEMES)

Centre for Media Studies (CEMES) is a research and analytical unit affiliated to the Institute of Communication Studies and Journalism. Its history dates back to 1996, when it was established thanks to a grant to support scientific activities as a university research institute dedicated to the study of the current role of the Czech mass media in a global context

CEMES

  • Focuses on research and analyses in the field of media, marketing and Journalism.
  • Provides applied research and analytical tasks for state and public institutions, NGOs and media.
  • Is engaged in conceptual and educational activities and projects in the field of media and Journalism.
  • Provides support for promotional activities of the Charles University, project: The third role of the Charles University – engaging the public debate, part of the long term plan of the university (reflection of current topics-analysis, analyses, methodology).

Our goals

  • Research and analyses of communicational practices and aspects of Czech media culture, with emphasis on analyses of important social and political issues and its media coverage and framing.
  • Expert research activities within the framework of national grant opportunities, applied research in the field of media and journalism within the Institute of Communication Studies and Journalism (ICSJ).
  • Integration and coordination of research activities within ICSJ.

Our focus

  • Expert and analytical activities focused on the communication practices of contemporary Czech media, methodical and consulting activities (consultancy and training in the field of media relations and public relations, expertise and assessment of analytical procedures, evaluation of media campaigns, etc.).
  • Professional research activities within the framework of the national grant opportunities - the selected areas where the FSV UK wants to enter into a public discussion, grant applications should be systematically prepared.
  • Cooperation with the regulatory bodies, key stakeholders and public service media.

CEMES provides

The following research software is available through the Center for Media Studies:

Software Location
Atlas.ti 8 PC –⁠ Media Library
IBM SPSS 25 PC –⁠ Media Library
Newton Dictate 5 PC –⁠ Media Library
IBM SPSS 27 Room no. 126
NVivo (academic license) Room no. 126
IBM SPSS 25 Room no. 111

People

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., head

PhDr. Irena Prázová, PhD., analytic
Mgr. Kateřina Turková, analytic

 

An analytical team is always assembled to the assignment and is usually supplemented by other ICSJ experts according to the required areas and methods.

Contact

Centre for Media Studies (CEMES)
Institute of Communication Studies and Journalism
Faculty of Social Sciences
Charles University

Smetanovo nábřeží 6
110 01 Prague 1

+420 222 112 253
cemes@fsv.cuni.cz

Aktivity a výstupy CEMES v letech 2021–2022

2022

Aktivita

Výstupy

Biografie novinářů 20. století (komplexní on-line databáze)

Web http://novinari.fsv.cuni.cz (pilotní provoz)

Účast v minitendru „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021) v referování publicistických pořadů Českého rozhlasu“ (zadavatel: Český rozhlas)

CEMES FSV UK byl na základě Metodického postupu vypracování analýzy vybrán k realizaci analýzy

Analýza vysílání ČRo na téma: „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – říjen 2021“ (zadavatel: Český rozhlas)

Odborná analýza vysílání ČRo na téma: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – říjen 2021 a její prezentace

Zapojení do CRP Analýza blended learningu ve vysokoškolském prostředí 

Odborné konzultace a tvorba dotazníkového šetření v rámci českých vysokých škol

Překryvová analýza metodologických předmětů a předmětů týkající se informační gramotnosti na IKSŽ FSV UK

Dle potřeb vedení a garantů studijních programů 

Metodické podpory pro kvantitativní šetření

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

Administrativní a metodické konzultace pro grantové projekty

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

Konzultace ohledně využívání analytických nástrojů

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

2021

Aktivita

Výstupy

Citační web pro studenty a akademiky FSV UK

Web http://citace.fsv.cuni.cz 

Účast ve výběrovém řízení „Analýzy pro Radu ČRo“ (zadavatel: Český rozhlas)

CEMES FSV UK byl na základě vypracování vzorové analýzy vybrán v jako možný realizátor zakázek v rámci vypsaného tendru

Zapojení do CRP Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích (pracovní skupina zaměřená na contract cheating)

Publikace Jak předcházet psaní prací na zakázku

Realizace focus group v rámci CRP zaměřeného na možnosti publikační činnosti v univerzitním prostředí (ve spolupráci s ÚK UK)

Focus group realizovaná dne 11. 11. 2021; výzkumná zpráva z focus group

Analýzy na zakázku 

Dvě analytické zprávy využité dle potřeb zadavatelů

Metodické podpory pro kvantitativní šetření

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

Administrativní a metodické konzultace pro grantové projekty

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK

Konzultace ohledně využívání analytických nástrojů

Dle potřeb studentů a akademiků FSV UK