PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Působiště:

  • Rozšířené kolegium děkana
  • Katedra mediálních studií
  • Centrum vědeckých informací

E-mail: irena.prazova@fsv.cuni.cz , prazovai@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 212

Místnost: č. H20, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-5718-9807

Rok vydání

Monografie

  • PRÁZOVÁ, Irena - HOMOLOVÁ, Kateřina - LANDOVÁ, Hana - RICHTER, Vít. České děti jako čtenáři. 1. vyd vyd. Brno: Host, 2014. 135 s. ISBN 978-80-7491-492-8.
  • UHROVÁ, Daniela - PRÁZOVÁ, Irena - VAŇKÁT, Jiří. Informační zdroje. 1. vyd vyd. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 28 s.
  • FRIEDLAENDEROVÁ, Hana - PRÁZOVÁ, Irena - LANDOVÁ, Hana - RICHTER, Vít. České děti a mládež jako čtenáři 2017. 1. vyd vyd. Brno: Host, 2018. 150 s. ISBN 978-80-7577-804-8.
  • FRIEDLAENDEROVÁ, Hana - LANDOVÁ, Hana - MAZÁČOVÁ, Pavlína - PRÁZOVÁ, Irena - RICHTER, Vít. České děti a mládež jako čtenáři v době pandemie 2021. 1. vydání vyd. Brno: Host, 2022. 187 s. ISBN 978-80-275-1378-9.
  • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Práce s informacemi a zdroji, Digitální komunikace a práce s informacemi, Methodological seminar, Metodika tvorby bakalářské práce

 

od 2023: TQ01000110: spoluřešitel projektu TAČR Webová aplikace na prokazování autorství. Příjemce Masarykova univerzita, další účastník FSV UK a MENDELU v Brně.

od 2021 do roku 2023:  TL05000550: účast v projektu TAČR Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence [Legal Obstacles for Big Data Processing in the Service of Artificial Intelligence], FSV UK spoluřešitelské pracoviště

od 2000 -2001 projekt MK ČR VISK 1 Výzkum nakladatelských subjektů v ČR ve vztahu e-knihám a knihovnám.

 

 

informační vzdělávání, informační věda, výzkumy čtení a čtenářství, tištěná média, kvantitativní výzkum