PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Působiště:

 • Rozšířené kolegium děkana
 • Katedra mediálních studií

E-mail: koncelik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 275

Osobní webová stránka

Místnost: č. H101a, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-4241-3044

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • KONČELÍK, Jakub. Dva tisíce slov... a šest a půl tisíce tanků. In: BERÁNEK, Jindřich. Souboj slova a obrazu s mocnými: novináři a média v Pražském jaru '68. 1. vyd vyd. Praha: Klub novinářů Pražského jara 1968, 2013, s. 94-107. ISBN 978-80-260-5272-2.
 • KONČELÍK, Jakub. Cenzura. Slovník mediální komunikace. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2004, s. 26-30. ISBN 80-7178-926-7.
 • KONČELÍK, Jakub. Samizdat. In: REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2004, s. 220-221. ISBN 80-7178-926-7.
 • KONČELÍK, Jakub. Dezinformace. In: REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2004, s. 45-45. ISBN 80-7178-926-7.
 • KONČELÍK, Jakub. Přelomová témata českého tisku jara 1968. In: LONDÁKOVÁ, Elena. Rok 1968 : novinári na Slovensku. 1. vyd vyd. Bratislava: Historický ústav SAV, 2008, s. 109-130. ISBN 978-80-969782-9-8.
 • KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In: KOCIAN, Jiří. Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1. vyd vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2006, s. 15-18. ISBN 978-80-7285-133-1.
 • KONČELÍK, Jakub. Český novinář před oponou. In: HLAVÁČEK, Petr - STEHLÍK, Michal. Rozdělený svět?. 1. vyd vyd. Praha: Radioservis, 2016, s. 104-113. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • KONČELÍK, Jakub. Kvantitativní obsahová analýza protektorátních tiskových porad. Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 67-98. ISBN 978-80-246-1632-2.
 • TRAMPOTA, Tomáš - KONČELÍK, Jakub. The tablioidisation of the Czech daily press. In: DOBEK-OSTROWSKA, Boguslawa - GŁOWACKI, Michal. Making Democracy in 20 Years : Media and Politics in Central and Eastern Europe. 1st ed vyd. Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011, s. 287-298. ISBN 978-83-229-3184-4.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Pedagogická činnost na UK FSV: 2003–dosud: Čtení textů ke studiu médií, magisterské studium, seminář 2021–dosud: Dějiny propagandy, bakalářské studium, přednáška 2021–dosud: Dějiny české žurnalistiky, bakalářské studium, přednáška 2015–dosud: Metody historického výzkumu, magisterské studium, seminář 2003–2021: Diplomový seminář, magisterské studium, seminář 2005–2021: Média 2. poloviny 20. století, magisterské studium, přednáška, seminář 2006–2021: Dějiny a současnost masových médií III, bakalářské studium, přednáška, seminář 2008–2021: Vývoj médií III, magisterské studium, přednáška, seminář 2005–2021: Novodobá historie médií, kombinované studium, přednáška 2001–2007: Média a společnost, magisterské studium, seminář 2006–2008: Bakalářský seminář, bakalářské studium, seminář 2001–2005: Presemestrální soustředění, magisterské studium, soustředění (2003–2005 jeho organizace) 2001–2004: Úvod do studia komunikace, bakalářské studium, seminář 2002–2003: Úvod do teorie masové komunikace, bakalářské studium, seminář 2001–2002: Proseminář ke studiu médií, bakalářské studium, seminář 2003–dosud: Bakalářské závěrečné práce, vedoucí 2003–dosud: Magisterské závěrečné práce, vedoucí 2007–dosud: Rigorózní závěrečné práce, vedoucí 2011–dosud: Doktorské závěrečné práce, vedoucí Další pedagogická činnost: 2005–2006: Proměny české mediální krajiny, bakalářské studium programu Mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních studií MU Brno, seminář 2006–2007: Dějiny a současnost masových médií, bakalářské studium oboru Ekonomická žurnalistika na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava, seminář 2007: Historie médií a média v historii, celoživotní vzdělávání – kurz Mediální výchova v praxi, přednáška

2022–dosud: Program Cooperatio, koordinátor vědní oblasti Media and Communication Studies.
2012–2021: Program rozvoje vědních oblastí UK (PRVOUK+PROGRESS), člen řešitelského týmu P17: Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby.
2005–2011: Výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“, člen řešitelského týmu výzkumného úkolu Medializace veřejného života a rozhodování. Identifikační kód výzkumného záměru: MSM0021620841.
2006–2009: Projekt GAČR „Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava“, člen řešitelského týmu. Identifikační kód projektu: GA409/06/0303.
2000–2004: Výzkumný záměr FSV „Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí“, člen řešitelského týmu výzkumného úkolu Média jako zdroj poznání. Identifikační kód výzkumného záměru: AD MSM 112300001.
2002: Grant FRVŠ „Řízení a kontrola hromadných sdělovacích prostředků 1966–1972“, hlavní řešitel. Identifikační kód: FRVŠ 2554/2002-65

Dějiny médií