Hosté na Hollaru

Hosté na Hollaru

Hosté na Hollaru je cyklus diskusních přednášek pořádaných našimi studenty, jejichž cílem je přiblížit studentům fungování teorie v praxi.

Kdo jsou Hosté na Hollaru?

Markething.cz a Studenti IKSŽ zvou na půdu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky zajímavé hosty, kteří se věnují médiím, nebo se média věnují jim.

Host nejprve představí sebe a svou práci, případně vytyčí témata jemu blízká. Díky tomu se studenti dozví, čemu se v profesním životě věnuje, jak svou práci dělá a jak se postupně dostal tam, kde je nyní. Po úvodu následuje moderátorem řízená diskuse s publikem.

Záznamy předchozích Hostů na Hollaru najdete na Facebooku. Na Facebooku zároveň najdete informace o nadcházejících akcích.