Uchazeči

9 důvodů proč studovat na IKSŽ FSV UK

  1. Získáte vysoce kvalitní vzdělání, které znamená jistou konkurenční výhodu na trhu práce.
  2. Seznámíte se s významnými osobnostmi akademického a veřejného života.
  3. Budete mít možnost vybrat si z široké nabídky volitelných přednášek a seminářů – vyučovaných nejenom v českém, ale i v anglickém jazyce!
  4. Stanete se součástí mladého a tvůrčího akademického kolektivu.
  5. Budete mít možnost zapojit se do různých vědeckých, sportovních, kulturních aktivit!
  6. Budete mít přístup do fakultních knihoven a k bohaté nabídce elektronických databází.
  7. Studovat budete v moderně vybavených učebnách.
  8. Užijete si bohatý kulturní život hlavního města!
  9. Budete mít možnost část studia strávit v zahraničí, na partnerských univerzitách v Evropské Unii i mimo ni.