Katedra marketingové komunikace a public relations

Katedra marketingové komunikace a public relations

Historie nejmladší katedry institutu není dlouhá, ale o to zajímavější. V akademickém roce 2004/2005 nastoupili do prvního ročníku první studenti oboru Marketingová komunikace a public relations – jejím garantem se stal zakladatel oboru doktor Pavel Dolanský. Vlastní katedra pak vznikla v roce 2008 pod vedením docenta Jana Halady. Docenta Haladu v roce 2011 vystřídala docentka Denisa Hejlová, která vedení v roce 2023 předala doktorce Petře Koudelkové.Od počátku se MKPR stalo jedním z nejžádanějších oborů a jeho absolventi se velmi rychle etablovali na trhu práce. V akademickém roce 2020/2021 katedra otevřela první ročník navazujícího magisterského programu Strategická komunikace.

Katedru MKPR dnes tvoří pevná základna interních členů, které doplňují externisté – zejména přední osobnosti marketingu a public relations z praxe. Odborně se katedra věnuje výzkumu v oblasti strategické komunikace, marketingu, public relations, a to jak v komerčním, tak ve veřejném a neziskovém sektoru. Denisa Hejlová získala v roce 2018 Cenu za celoživotní přínos oboru PR, udělovanou Asociací public relations agentur.

Od roku 2005 pořádá MKPR ve spolupráci s University of Missouri a agenturou McCann Prague úspěšnou Summer School of Marketing. V roce 2012 založila katedra a její studenti online server Markething.cz, který dnes patří k významným marketingovým médiím v České republice.

Odborná činnost a výzkum

Podívejte se na přehled témat a projektů, kterým se katedra věnuje ve své odborné činnosti a výzkumu.

Studijní programy

Na katedře marketingové komunikace a public relations můžete studovat dva studijní programy:

Lidé na katedře

Interní pedagogové

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D

Ing. Ladislav Báča

Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
vedoucí katedry

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

Ing. Hana Moravcová, Ph.D.

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová

Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.

PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
zástupce vedoucí

JUDr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Vranka

Externí pedagogové

MgA. Martin Ayrer Mgr. Tomáš Mrkvička
Mgr. Martin Bezouška PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D.ezal
Jozef Braun Bc. Richard Nevšímal
M.A. Eliška Černá Mgr. Lukáš Novák
Jonáš Čumrik Ing. Ondřej Obluk
JUDr. Petra Dolejšová Ing. Milan Postler, Ph.D.
Mgr. Pavel Hacker Ing. Tomáš Poucha
PhDr. Jana Hybášková Ing. Přemysl Průša
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA Daniel Slavíček, Ph.D.
Tomáš Jindříšek Mgr. Zdeněk Šesták
Ing. Filip Kahoun, Ph.D. Ing. Richard Štrégl
Mgr. Eva Máchová

Mgr. Bc. Michal Vlasák

Ing. Jana Marco PhDr. Petr Závozda

Doktorandi školitelů z katedry

Marija Apostolova Nina Ortová
Angga Ariestya Jindřich Oukropec
Denis Bilunov Adéla Půrová
Markéta Hrabánková Karolína Vodičková
Kryštof Karel Silvija Vuković
Philip Katz Tereza Zavadilová
Zuzana Kmeťková Michal Zima
Michal Novota