Katedra marketingové komunikace a public relations

Katedra marketingové komunikace a public relations

Historie nejmladší katedry institutu není dlouhá, ale o to zajímavější. V akademickém roce 2004/2005 nastoupili do prvního ročníku první studenti oboru marketingová komunikace a public relations – jejím garantem se stal zakladatel oboru doktor Pavel Dolanský. Vlastní katedra pak vznikla v roce 2008 pod vedením docenta Jana Halady, kterého v roce 2011 vystřídala docentka Denisa Hejlová. Od počátku se MKPR stalo jedním z nejžádanějších oborů a jeho absolventi se velmi rychle etablovali na trhu práce. V akademickém roce 2020/2021 otevírá katedra první ročník navazujícího magisterského programu strategická komunikace.

Katedru MKPR dnes tvoří pevná základna interních členů, které doplňují externisté – zejména přední osobnosti marketingu a public relations z praxe. Odborně se katedra věnuje výzkumu v oblasti strategické komunikace, marketingu, public relations, a to jak v komerčním, tak ve veřejném a neziskovém sektoru. Vedoucí Denisa Hejlová získala v roce 2018 Cenu za celoživotní přínos oboru PR, udělovanou Asociací public relations agentur.

Od roku 2005 pořádá MKPR ve spolupráci s University of Missouri a agenturou McCann Prague úspěšnou Summer School of Marketing. V roce 2012 založila katedra a její studenti online server Markething.cz, který dnes patří k významným marketingovým médiím v České republice.

Studijní programy

Na katedře marketingové komunikace a public relations můžete studovat dva studijní programy:

Lidé na katedře