Katedra marketingové komunikace a public relations

Katedra marketingové komunikace a public relations

Historie nejmladší katedry institutu není dlouhá, ale o to zajímavější. V akademickém roce 2004/2005 nastoupili do prvního ročníku první studenti oboru marketingová komunikace a public relations – jejím garantem se stal zakladatel oboru doktor Pavel Dolanský. Vlastní katedra pak vznikla v roce 2008 pod vedením docenta Jana Halady, kterého v roce 2011 vystřídala docentka Denisa Hejlová. Od počátku se MKPR stalo jedním z nejžádanějších oborů a jeho absolventi se velmi rychle etablovali na trhu práce. V akademickém roce 2020/2021 otevírá katedra první ročník navazujícího magisterského programu strategická komunikace.

Katedru MKPR dnes tvoří pevná základna interních členů, které doplňují externisté – zejména přední osobnosti marketingu a public relations z praxe. Odborně se katedra věnuje výzkumu v oblasti strategické komunikace, marketingu, public relations, a to jak v komerčním, tak ve veřejném a neziskovém sektoru. Vedoucí Denisa Hejlová získala v roce 2018 Cenu za celoživotní přínos oboru PR, udělovanou Asociací public relations agentur.

Od roku 2005 pořádá MKPR ve spolupráci s University of Missouri a agenturou McCann Prague úspěšnou Summer School of Marketing. V roce 2012 založila katedra a její studenti online server Markething.cz, který dnes patří k významným marketingovým médiím v České republice.

Studijní programy

Na katedře marketingové komunikace a public relations můžete studovat dva studijní programy:

Lidé na katedře

Interní pedagogové

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
vedoucí katedry

Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D

Ing. Ladislav Báča

Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
zástupce vedoucí

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.

Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Vranka

JUDr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D.

 

Externí pedagogové

MgA. Martin Ayrer PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D.
Mgr. Martin Bezouška Bc. Richard Nevšímal
Jozef Braun Mgr. Lukáš Novák
M.A. Eliška Černá Ing. Ondřej Obluk
Jonáš Čumrik Ing. Milan Postler, Ph.D.
Mgr. Pavel Hacker Ing. Tomáš Poucha
PhDr. Jana Hybášková Ing. Přemysl Průša
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA Daniel Slavíček, Ph.D.
Tomáš Jindříšek Mgr. Zdeněk Šesták
Ing. Filip Kahoun, Ph.D. Ing. Richard Štrégl
Mgr. Eva Máchová Mgr. Bc. Michal Vlasák
Ing. Jana Marco

Judr. Filip Winter

Mgr. Tomáš Mrkvička PhDr. Petr Závozda

Doktorandi školitelů z katedry

Marija Apostolova Nina Ortová
Angga Ariestya Jindřich Oukropec
Denis Bilunov Adéla Půrová
Markéta Hrabánková Karolína Vodičková
Kryštof Karel Silvija Vuković
Philip Katz Tereza Zavadilová
Zuzana Kmeťková Michal Zima
Michal Novota