Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Během dnů otevřených dveří vám představujeme jednotlivé specializace a obory. Budete mít možnost poznat budovu Hollaru, naše studenty a pedagogy.

TERMÍNY PRO DALŠÍ AKADEMICKÝ ROK ZDE VČAS ZVEŘEJNÍME.

Těšíme se na vás!

Bakalářský studijní program

Specializace Místo Termín
Komunikační studia: Marketingová komunikace a PR IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

21. 1. 2020 od 9.00 do 11.00 (oficiální prezentace začínají v 9.00 a 9.45)

4. 2. 2020 od 10.00

Komunikační studia: Mediální studia IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 21. 1. 2020 od 13.00 do 15.00 (oficiální prezentace začínají ve 13.00 a 13.45)
Komunikační studia: Žurnalistika IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

21. 1. 2020 od 10.30 do 12.30 (oficiální prezentace začínají v 10.30 a 11.15)

 

Navazující magisterské obory

Obor Místo Termín

Mediální studia (prezenční)

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 11. 2. 2020 od 10 hod, učebna 215

Mediální studia (distanční studium)

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

11. 2. 2020 od 10 hod, učebna 215
Žurnalistika

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

20. 1. 2020, od 10 hod, učebna 215

 

Doktorské studium

Obor Místo Termín
Mediální studia IKSŽ, Smetanovo nábř. 6, Praha 1 10. 3. 2020 od 16 hod, učebna 212

S kým?

S garantem doktorského studia a se zástupci doktorandů Katedry mediálních studií

Co se dozvíte?

  • Podmínky přijetí do doktorského programu
  • Požadavky na studenty doktorského studia
  • Možnosti doktorandů (výzkumné pobyty, konference, granty a financování…)
  • Ukázkový průběh doktorského studia
  • Výzkumné zaměření IKSŽ

Aktuální témata projekty doktorského studia pro rok 2020 najdete na stránce Projekt disertační práce.

Kontakt na Centrum doktorských studií IKSŽ: cds.iksz@fsv.cuni.cz