Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Přehled termínů dnů otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

Bakalářský studijní program

Specializace Místo Termín
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

7.2.2019 ve 14 h

14.2.2019 v 10 h

Komunikační studia - Mediální studia IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 7.2.2019 ve 12 h
Komunikační studia - Žurnalistika IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

7.2.2019 v 10 h

 

Navazující magisterské obory

Obor Místo Termín

Mediální studia (prezenční)

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 11. 2. 2019 ve 12 h

Mediální studia (distanční studium)

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

11. 2. 2019 ve 12 h
Žurnalistika

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

11.2.2019 v 10 h

 

Doktorské studium

Obor Místo Termín
Mediální studia Smetanovo nábř. 6, Praha 1, Hollar - místnost č. 212 2. 4. 2019 v 11 hodin

S kým?

S garantem doktorského studia a se zástupci doktorandů Katedry mediálních studií

Co se dozvíte?

  • Podmínky přijetí do doktorského programu
  • Požadavky na studenty doktorského studia
  • Možnosti doktorandů (výzkumné pobyty, konference, granty a financování…)
  • Ukázkový průběh doktorského studia
  • Výzkumné zaměření IKSŽ

 

Kontakt na Centrum doktorských studií IKSŽ: cds.iksz@fsv.cuni.cz