Katedra mediálních studií

Katedra mediálních studií

Katedra mediálních studií datuje své počátky do roku 1993, kdy se společně s žurnalistikou stala základní součástí nově vzniklého Institutu komunikačních studií a žurnalistiky – tehdy ještě pod názvem katedra masové komunikace. Na založení katedry se podílely klíčové osobnosti mediálních studií u nás – teoretik profesor Jan Jirák a historička docentka Barbara Köpplová, spolu s reprezentanty oborů, které jsou pro studium médií konstitutivní. V roce 1995 vzniklo při Fakultě sociálních věd Centrum pro mediální studia (CEMES), které je dodnes významným výzkumným pracovištěm institutu.

Dnes katedru pod vedením profesora Martina Štolla tvoří tým předních tuzemských i zahraničních odborníků. Katedra podporuje poznání vývoje a současnosti českých a světových médií v kontextu hlavních historických, kulturních i politických a ekonomických souvislostí a rozvíjí schopnost teoretického a analytického myšlení o médiích a mediální komunikaci. Od roku 2010 vydává Fakulta sociálních věd dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis Mediální studia.

Z historie katedry

Vedoucí katedry

 

Významní členové katedry v průběhu její existence

 • doc. PhDr. Michal Černoušek
 • PhDr. Jaroslav Kapr
 • doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 • prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
 • PhDr. Eva Ličková
 • PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 • PhDr. Otakar Šoltys, CSc

Významné výzkumné okruhy katedry

 • analýza mediální komunikace
 • analýza mediálních diskurzů
 • rozvíjení analytických metod zkoumání médií a jejich aplikace
 • historie českých a světových médií
 • historie a teorie vysílacích médií (rozhlas, televize)
 • audiovizuální média (včetně hraného a dokumentárního filmu)
 • participační a síťová média
 • politická komunikace 
 • reprezentace různých témat a společenských skupin v médiích a v online prostředí
 • projevy popkultury
 • genderová mediální studia
 • game studies
 • interkulturní studia / intercultural studies
 • mediální výchova a mediální gramotnost

Studijní programy

Na katedře mediálních studií můžete studovat sedm studijních programů:

Lidé na katedře

Interní

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., vedoucí katedry

Mgr. Jan Miessler

Mgr. Kateřina Bártová

Annamária Neag, Ph.D.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.

doc. Nico Carpentier, Ph.D.

PhDr. Ulrike Lütke Notarp, Ph.D.

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

doc. Vaia Doudaki, Ph.D.

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

PhDr. Martin Groman, Ph.D.

Mgr. Gabriela Skalická

Mgr. Miloš Hroch, Ph.D

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

doc. Dr. phil. Christine Trültzsch-Wijnen, Mag. phil

PhDr. Jan Křeček, Ph.D.

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. PhDr. Radim Wolák

Externí

Mgr. Ondřej Aust

PhDr. Milan Kruml, Ph.D.

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D. LL.M. Ph.D.

Mgr. Jakub Lucký

JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová, Ph.D.

PhDr. Pavel Suk, Ph.D.

PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.

Mgr. Štefan Švec, Ph.D.

Mgr. Matouš Hrdina

PhDr. Jakub Železný

PhDr. Ondřej Kaleta, Ph.D.

 

Doktorandi školitelů z katedry

Dube Bakidzanani Miroslav Langer 
Anna Batistová Veronika Lebedová 
Mazlum Kemal Dağdelen Tomáš Lysoněk 
Martina Dobosiová  Jan Miessler
Muhammet Ali Dokumaci Ali Minanto
Aleš Doležal Dominika Mňuková 
Lapa Tiago Gomes Daniel Nielsen
 Jaromír Hanzal Klára Odstrčilová 
Marek Háša Osvaldová Lucia
Vojtěch Hodboď Tereza Pavlíčková 
Petr Horký Jan Podzimek
Jan Houška Lucie Roemer 
RomanChrenčík  Jana Rosenfeldová
David Chudoba Daniel Růžička 
Markéta Ivanišová  Karolína Šimková 
Petra Jansa Markéta Škodová 
Zuzana Karaščáková Klára Šuhajová 
Lydie Kárníková Martina Švecová 
Susanne Helene Kass Tomáš Vlček 
Kristýna Kopřivová  Sadia Zamir 
Ditta Kotoučová  Hana Zatřepálková
Nathalie Koubayová Monika Zavřelová 
Pavel Křemen  Aicha Zoghbi 
Sandra Kumorowski