Katedra mediálních studií

Katedra mediálních studií

Katedra mediálních studií datuje své počátky do roku 1993, kdy se společně s žurnalistikou stala základní součástí nově vzniklého Institutu komunikačních studií a žurnalistiky – tehdy ještě pod názvem katedra masové komunikace. Na založení katedry se podílely klíčové osobnosti mediálních studií u nás – teoretik profesor Jan Jirák a historička docentka Barbara Köpplová, spolu s reprezentanty oborů, které jsou pro studium médií konstitutivní. V roce 1995 vzniklo při Fakultě sociálních věd Centrum pro mediální studia (CEMES), které je dodnes významným výzkumným pracovištěm institutu.

Dnes katedru pod vedením profesora Martina Štolla tvoří tým předních tuzemských i zahraničních odborníků. Katedra podporuje poznání vývoje a současnosti českých a světových médií v kontextu hlavních historických, kulturních i politických a ekonomických souvislostí a rozvíjí schopnost teoretického a analytického myšlení o médiích a mediální komunikaci. Od roku 2010 vydává Fakulta sociálních věd dvakrát ročně odborný recenzovaný časopis Mediální studia.

Z historie katedry

Vedoucí katedry

 

Významní členové katedry v průběhu její existence

 • doc. PhDr. Michal Černoušek
 • PhDr. Jaroslav Kapr
 • doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 • prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
 • PhDr. Eva Ličková
 • PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 • PhDr. Otakar Šoltys, CSc

Významné výzkumné okruhy katedry

 • analýza mediální komunikace
 • analýza mediálních diskurzů
 • rozvíjení analytických metod zkoumání médií a jejich aplikace
 • historie českých a světových médií
 • historie a teorie vysílacích médií (rozhlas, televize)
 • audiovizuální média (včetně hraného a dokumentárního filmu)
 • participační a síťová média
 • politická komunikace 
 • reprezentace různých témat a společenských skupin v médiích a v online prostředí
 • projevy popkultury
 • genderová mediální studia
 • game studies
 • interkulturní studia / intercultural studies
 • mediální výchova a mediální gramotnost

Studijní programy

Na katedře mediálních studií můžete studovat šest studijních programů:

Lidé na katedře

Interní pedagogové

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., vedoucí katedry

PhDr. Jan Křeček, Ph.D.

Mgr. Kateřina Bártová

Mgr. Jan Miessler

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.

doc. Nico Carpentier, Ph.D.

PhDr. Ulrike Lütke Notarp, Ph.D.

Alexandra Blodigová

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Vaia Doudaki, Ph.D.

Mgr. Gabriela Skalická

PhDr. Martin Groman, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Mgr. Miloš Hroch

Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Mgr. Kateřina Turková

prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

MgA. Susanne Helene Kass

PhDr. Radim Wolák

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

Externí pedagogové

Mgr. Ondřej Aust

Mgr. Jakub Lucký

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D. LL.M. Ph.D.

PhDr. Martin Sekera

JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová, Ph.D.

PhDr. Pavel Suk, Ph.D.

PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.

Mgr. Štefan Švec, Ph.D.

Mgr. Matouš Hrdina

Mgr. Zdeněk Vlasák

PhDr. Ondřej Kaleta, Ph.D.

PhDr. Petr Závozda

PhDr. Milan Kruml, Ph.D.

PhDr. Jakub Železný

Doktorandi školitelů z katedry

Petra Audy Martínek Miroslav Langer
Anna Batistová Veronika Lebedová
Martina Dobosiová Tomáš Lysoněk
Aleš Doležal Lucia Osvaldová
Jaromír Hanzal Tereza Pavlíčková
Vojtěch Hodboď Jan Podzimek
Petr Horký Lucie Roemer
Miloš Hroch Daniel Růžička
Roman Chrenčík Markéta Škodová
David Chudoba Lucie Šťastná
Jorik Jakubisko Martina Švecová
Petra Jansa Tomáš Vlček
Zuzana Karaščáková Kristýna Vysloužilová
Lydie Kárníková Kristina Zábrodská
Kristýna Kpřivová Jan Zápotocký
Ditta Kotoučová Hana Zatřepálková
Tereza Krobová Monika Zavřelová
Pavel Křemen Aicha Zoghbi