Knižní publikace

Knižní publikace

Nejvýznamnější publikace našeho institutu posledních let.

Iconoclastic Controversies
A photographic inquiry into antagonistic nationalism

Nico Carpentier

The book combines photography and written text to analyse the role of memorials and commemoration sites in the construction of antagonistic nationalism. Taking Cypriot memorializations as a case study, the book shows how these memorials often support, but sometimes also undermine, the discursive-material assemblage of nationalism.

Více informací.

 

Iconoclastic Controversies
Mediated Shame

Mediated Shame of Class and Poverty Across Europe

Irena Reifová – Martin Hájek

The key concepts of the book are media, class, poverty, and shaming. The contributors to this book examine how certain social relations and their cultural meanings in the media, namely class and poverty, are transformed into factual or moral attributes of people and situations. Class and poverty are not understood as certain things and actions, or concepts and numbers; both class and poverty are assumed to be, above all, particular social relationships or a set of relations between people, things and symbols. Without denying that contempt for the destitute Other is an affect found throughout history and in various socioeconomic contexts, the chapters in this book – through their concern with the mediated gaze on class – narrate predominantly the challenges brought about by the media’s spectacular take on poverty and low status as they (at least) coincide with the neoliberal era.

Více informací.

Postdigitální fotografie

Filip Láb

Fotografie, které pořizujeme dnešní generací mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů, vznikají způsobem, který se radikálně liší od tradičních fotografických principů. Jejich povaha je algoritmická: zmáčknutím spouště uvádíme do chodu množství komplikovaných výpočetních úkonů, jejichž samotná existence i funkce nám unikají. Aktivní lidský prvek hraje stále menší roli, narůstá význam umělé inteligence a sama vizualita začíná mít výpočetní povahu; do nové éry vstoupily i fotografické manipulace a jejich vnímání ve fotožurnalismu. Filip Láb tuto éru popisuje s nevšedním zaujetím, s citem pro technický detail i étos fotografické práce.

Více informací

Postdigitální fotografie
Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích

Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015–2018

Petra Koudelková

Média utvářejí současný obraz o křesťanských církvích i jemně formují přístup publika, zároveň odrážejí stav společnosti a jejích postojů k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká témata a proč se medializují? Kolektivní monografie přináší srovnání situace u nás a na Slovensku a poskytuje vhled do různých společenských oblastí, které s mediálním obrazem církví souvisejí.

Více informací

Na moři, za plotem, na síti

Lenka Vochocová – Jana Rosenfeldová – Tereza Krobová

Kniha se věnuje občanské participaci v prostředí sociálních sítí, internetových fór a online diskusí. Zkoumá na základě vlastních výzkumů autorského kolektivu a na příkladu debat o evropské migrační krizi, jak lidé v online prostředí komunikují o významných společenských a politických tématech. Především ale s pomocí poznatků z oboru komunikačních studií pomáhá porozumět velké polarizační síle tématu migrační krize, která se projevovala i v prostředí digitálních médií. Zabývá se také vlivem emocí nebo genderových vztahů ve společnosti na vyhrocenost veřejné debaty o migraci.

Více informací

Na moři, za plotem, na síti

Proměny novinářské etiky

Proměny novinářské etiky

Václav Moravec

Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich povolání, tak texty či pořady, které vytvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews, takzvaná žurnalistika šekové knížky, klamání či nekorektní referování o nejnovějších medicínských objevech, to jsou jen některé z nich. Vysokoškolský pedagog a novinář Václav Moravec ve své monografii představuje novinářskou etiku jako součást aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé formy samoregulace žurnalistiky, zabývá se jejich vznikem a vývojem stejně jako etapami novinářské etiky v České republice po roce 1989. Proč se Česko propadá v žebříčku svobody médií, který sestavuje organizace Reportéři bez hranic? Kdy započala oligarchizace médií v ČR a jaké dopady má na žurnalistiku? Jaké jsou výzvy etiky konvergujících zpravodajských médií? I tyto otázky se pokouší zodpovědět první komplexní kniha o novinářské etice v českém jazyce.

Více informací.     

Zpravodajství v médiích

Barbora Osvaldová (ed.) a kolektiv

Třetí, revidované vydání kolektivní práce odborníků v oblasti mediálního světa pod vedením zkušené editorky doc. Barbory Osvaldové obsahuje stati věnované fenoménu zpravodajství. Publikace mapuje jeho různé fáze – počínaje exkurzem do nejstarší žurnalistiky „psané“ přes zpravodajství agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku až po produkci tzv. nových médií. Jimi se zabývá zcela nová, aktuální kapitola s názvem Online zpravodajství. Teoretické pojednání je doprovázeno konkrétními příklady z novinářské praxe, které dobře doplňují celistvou čtenářovu představu o problému, ať už bude číst materiál jako student, nebo zájemce o problematiku zpravodajství.

Více informací.

Zpravodajství v médiích

Cultural Differences in Concepts of Life and Partnership

Cultural Differences in Concepts of Life and Partnership

Ulrike Notarp

The study aims to describe value-formations in the area of family life and partnership in West and East Germany, the Czech Republic and Poland. The analysis of personal advertisements allowed the identification of basic values and attitudes that shape a culturally specific concept of life and partnership in each society. The comparison showed a systematic relationship: specifics in economic conditions, historical heritage and national past effect the idea of a good life and a good partnership.

Více informací.                                             

Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

Petr Bednařík – Jan Jirák – Barbara Köpplová

Kniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.

Více informací.

Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

Discourses of Legitimation in the News: The Case of the Economic Crisis in Greece

Discourses of Legitimation in the News: The Case of the Economic Crisis in Greece

Vaia Doudaki – Angeliki Boubouka

Examining the news coverage of the economic crisis in Greece, this book develops a framework for identifying discourses of legitimation of actors, political decisions, and policies in the news. This study departs from the assumption that news is a privileged terrain where discursive struggles (over power) are represented and take place. Incorporating systematic analysis of news texts and journalistic practices, the model contextualises the analysis in its specific socio-political environment and examines legitimising discourse through the prism of the news. Ultimately the book recognises the active role played by journalists and media in legitimating economic crisis related policies and decisions, and how they help dominant actors establish and legitimate their authority, which in turn helps journalists legitimate their own role and authority. A concise, focused book that applies a strong theoretical and methodological framework, Discourse of Legitimation in the News is a strong contribution to the field for researchers and postgraduate students.

Více informací.

Television and Totalitarianism in Czechoslovakia: From the First Democratic Republic to the Fall of Communism

Martin Štoll

The story of Czechoslovak television is in many respects typical of the cultural and political developments in Central Europe, behind the Iron Curtain. Martin Štoll, with unprecedented access to the Military Historical Archives in Prague, provides contextual insights into the issues of introducing television in the whole Socialist Bloc (save China, Mongolia and Cuba), from the introduction of television broadcasting in Czechoslovakia in 1921 through to the 1968 occupation and the Velvet revolution in 1989 – encapsulating an important point in media history within two totalitarian states. Television and Totalitarianism in Czechoslovakia examines the variability of political interests as reflected on television in interwar Czechoslovakia, including Nazi research on television technology in the Czech borderlands (Sudetenland), the quarrel over the outcomes of this research as war booty with the Red Army, the beginning of the Czechoslovak technological journey, and, finally, the institutionalized foundation of Czechoslovak television, including the first years of its broadcasting as a manifestation of Communist propaganda.

Více informací.

Television and Totalitarianism in Czechoslovakia: From the First Democratic Republic to the Fall of Communism

Lebenskonzepte und Lebensstile in West- und Ostdeutschland, der Tschechischen Republik und Polen

Lebenskonzepte und Lebensstile in West- und Ostdeutschland, der Tschechischen Republik und Polen

Ulrike Notarp

Dieses Buch verdankt sich der Erfahrung, dass Menschen anderer Kulturen oftmals Verhaltens- und Kommunikationsweisen an den Tag legen, die einem seltsam erscheinen und die nur schwer zu verstehen sind. Ein zentrales Anliegen des Bandes ist es, solche kulturbedingten Besonderheiten durch systematische Beschreibung verständlich zu machen. Die Analyse von Kontaktanzeigen aus West- und Ostdeutschland, Tschechien und Polen erlaubte die Rekonstruktion kulturspezifischer Lebens- und Partnerschaftskonzepte sowie Lebensstile, die die Vorstellungen und Wünsche der Menschen im Hinblick auf Leben und Partnerschaft zum Ausdruck bringen. Hinter den Lebenskonzepten und Lebensstilen stehen Überzeugungen und Werthaltungen, die für deren kulturelle Spezifik in besonderem Maße verantwortlich sind.

Více informací.

How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games

Jaroslav Švelch

How amateur programmers in 1980s Czechoslovakia discovered games as a medium, using them not only for entertainment but also as a means of self-expression. Aside from the exceptional history of Tetris, very little is known about gaming culture behind the Iron Curtain. But despite the scarcity of home computers and the absence of hardware and software markets, Czechoslovakia hosted a remarkably active DIY microcomputer scene in the 1980s, producing more than two hundred games that were by turns creative, inventive, and politically subversive. In Gaming the Iron Curtain, Jaroslav Švelch offers the first social history of gaming and game design in 1980s Czechoslovakia, and the first book-length treatment of computer gaming in any country of the Soviet bloc.

Více informací.

How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games

The Discursive-Material Knot: Cyprus in Conflict and Community Media Participation

The Discursive-Material Knot: Cyprus in Conflict and Community Media Participation

Nico Carpentier

The theoretical framework of the discursive-material knot consists out of a non-hierarchical ontology of the interactions of the discursive and the material, articulating the assemblages that are driven by this ontological setting as restless and contingent, sometimes incessantly changing shapes and sometimes being deeply sedimented. This book acknowledges the importance of discourse studies, in having produced a better understanding of the socio-political role of frameworks of intelligibility, and of materialism theory in highlighting the importance of the agentic role of materials. Still, the combination of the discursive and the material requires our attention in a much more fundamental way; that is where this book’s first platform aims to provide a contribution.

Více informací.