Věda a výzkum

VĚDA A VÝZKUM NA IKSŽ

Hlavními pilíři vědecké a výzkumné činnosti na IKSŽ jsou aktivity jednotlivých zaměstnanců institutu či řešitelských týmů, kteří pracují na svých projektech, prezentují nasbíraná data a publikují výsledky své práce, grantové a publikační počiny studujících v doktorském programu, ale také vydavatelská činnost IKSŽ týkající se periodik EJO a Mediální studia. Veškeré tyto aktivity se řídí Pravidly publikační činnosti IKSŽ.