Věda a výzkum

VĚDA A VÝZKUM

Hlavními pilíři vědecké a výzkumné činnosti našeho institutu jsou aktivity jednotlivých zaměstnanců institutu či řešitelských týmů, kteří pracují na svých projektech, prezentují své výzkum a publikují výsledky své práce, grantové a publikační počiny studujících v doktorském programu, ale také vydavatelská činnost IKSŽ týkající se periodik EJO a Mediální studia. Přehled našich odborných pracovníků a oblastí vědecké práce najdete na stránkách našich kateder:

Veškeré vědecké a výzkumné aktivity se řídí Pravidly publikační činnosti IKSŽ.

Výzkumné projekty a publikace

 

Výzkumná centra

Součástí našeho institutu jsou také samostatná výzkumná centra.