Studium

STUDIUM NA INSTITUTU KOMUNIKAČNÍCH STUDIÍ A ŽURNALISTIKY

IKSŽ FSV UK zajišťuje výuku bakalářských oborů Marketingová komunikace a PR i Žurnalistika v prezenční formě, bakalářského oboru Mediální studia v kombinované formě, magisterských oborů Mediální studia a Žurnalistika v prezenční formě, magisterského oboru Mediální studia v kombinované formě a doktorského oboru Mediální studia v prezenční i kombinované formě. Realizuje také rigorózní řízení v oboru Mediální studia. Zabezpečuje rovněž jiné formy výuky, jako jsou například letní školy nebo kurzy v rámci Univerzity třetího věku.

Typy studia

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Jiné studium

Kontakty

Aktuality