Markething.cz

Markething.cz

Markething.cz je volné uskupení studentů, absolventů a přednášejících z katedry marketingové komunikace a public relations.

Historie a současnost

Markething.cz založila katedra MKPR a její studenti v roce 2012. Dnes patří k významným marketingovým médiím v České republice. Web přináší informace o aktuálních událostech v oboru, nejnovější výzkumy, publikace a komentáře. Jeho fungování vychází z Markethingového desatera.

  1. MThing je server sdružující studenty, absolventy a pedagogy MKPR FSV UK.
  2. MThing je neziskový projekt založený na dobrovolné práci a nadšení bez nároku na honorář.
  3. MThing si zakládá na publikování odborných a ověřených informací.
  4. MThing se zaměřuje na informování, vzdělávání a popularizaci v oblasti marketingu a PR.
  5. MThing je nezávislé médium nepublikující obsah za komerčním účelem.
  6. MThing se chce stát respektovaným názorovým lídrem v oboru.
  7. MThing vychází z akademické tradice UK.
  8. MThing vytváří odbornou komunitu a platformu pro diskuzi.
  9. MThing se snaží o kontinuální rozvoj přenositelný na další generace studentů.
  10. PhDr. Pavel Dolanský, marketingový evangelista: „Je lepší být cokoliv, jen ne nudný.“