Institut

Popis činnosti

Institut rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti teorie sociální - zvláště veřejné a mediální - komunikace, dějin a současnosti masových médií, provádí analýzy masových médií v konkrétním sociálním prostředí a v mezinárodním srovnání a studuje vývoj vztahů mezi masovými médii a politickým, ekonomickým a kulturním kontextem společnosti a studuje a analyzuje nové trendy v technologii novinářské práce.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK odpovídá za realizaci akreditovaných oborů studijního programu 7202 Mediální a komunikační studia, a to za bakalářské studijní obory Marketingová komunikace a public relations, Mediální studia (v kombinované formě studia) a Žurnalistika, dále za magisterský studijní obor Mediální studia (pro absolventy bakalářského oboru Žurnalistika i pro uchazeče z dalších vybraných oborů vysokoškolského studia, kteří dokončili bakalářské nebo magisterské studium), za magisterský studijní obor Žurnalistika (pro uchazeče, kteří neabsolvovali bakalářský cyklus oboru Žurnalistika a jinak splňují podmínky, které vyžaduje magisterský obor Mediální studia) a za doktorské studium v oboru Mediální studia. IKSŽ dále garantuje a organizuje rigorózní zkoušky v oboru Mediální studia.