Evropská observatoř žurnalistiky

Evropská observatoř žurnalistiky

European Journalism Observatory (EJO) je neustále se rozvíjející síť 14 neziskových výzkumných organizací z 11 států, která zprostředkovává veřejnosti výsledky mediálních výzkumů a snaží se přispět ke zvýšení kvality žurnalistiky a hlubšímu porozumění mediálních výstupů.

Cíle

Hlavním cílem EJO je zmenšit propast mezi výzkumy komunikace a médií a vnějším světem. Na obsahu se podílejí i studenti doktorského studia našeho institutu.

EJO  vznikla v roce 2004, aby spojila mosty mezi mediálními kulturami v Evropě a USA, a aby sloužila ke spolupráci mezi teoretiky médií a těmi, kteří v nich prakticky působí. Na projektu spolupracují výzkumné organizace z  Albánie, Rakouska, České republiky, Německa, Itálie, Lotyšska, Polska, Portugalsko, Rumunska, Srbska, Švýcarska, Tuniska, Ukrajiny, USA a Velké Británie.

Česká verze EJO je podporována švýcarskou Università della Svizzera italiana v Luganu a Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.