Studentská věda

Studentská věda

Výzkumné a vědecké činnosti se na našem institutu věnují i naši studenti.

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura Univerzity Karlovy je interní grantovou agenturou Univerzity Karlovy, která se zaměřuje na podporu vědecké činnosti studentů. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu si podávají studenti zapsaní na Univerzitě Karlově a studující v doktorském nebo magisterském studijním programu.

Podrobné informace najdete na webu GAUK.

SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM

Specifický vysokoškolský výzkum je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Účelová podpora SVV je poskytována z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je využívána k úhradě stipendií za vydané publikace v daném roce a vystoupení studentů na (zejména) zahraničních konferencích či na jejich účast na zahraničních letních školách. Přihlášky projektů SVV jsou podávány na základě výzev Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

Od roku 2017 jde o tříletý projekt, do něhož je možno se se svým projektem přidat, a to zpravidla v lednu. Administrátorem SVV za našem insitutu je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.