Studentská věda

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura Univerzity Karlovy GAUK je interní grantovou agenturou UK zaměřenou na podporu vědecké činnosti studentů. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu si podávají studenti zapsaní na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.

SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM

Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Účelová podpora SVV je poskytována z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je využívána k úhradě stipendií za vydané publikace v daném roce a vystoupení studentů na (zejména) zahraničních konferencích, resp. na jejich účast na zahraničních letních školách. Přihlášky projektů SVV jsou podávány na základě výzev IKSŽ. Od roku 2017 jde o tříletý projekt, do něhož je možno se svým projektem přidat, a to zpravidla v lednu. Administrátorem SVV za IKSŽ je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (martin.stoll@fsv.cuni.cz).