Středisko žurnalistiky umělé inteligence

Středisko žurnalistiky umělé inteligence

Středisko žurnalistiky umělé inteligence vzniklo na počátku roku 2019 při katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Jeho cílem je především rozvoj interdisciplinárního výzkumu na poli žurnalistiky, etiky a počítačových věd.

Cíle střediska

Hlavní náplní centra je systematický výzkum umělé inteligence v žurnalistice a širších společenských dopadů.

Cílem je také formulace metodiky etiky strojů v žurnalistice a roboetiky vztažené ke zpravodajským médiím. Právě ta je nezbytným předpokladem společensky odpovědného a udržitelného rozvoje zpravodajských médií v éře umělé inteligence.

Do náplně činnosti patří realizace výuky úzce souvisejí s nástupem žurnalistiky umělé inteligence, dále také pořádání workshopů a konferencí na téma rozvoje umělé inteligence pro odbornou i poučenou laickou veřejnost a osvětová činnost na úrovni rozvoje mediální gramotnosti ve vztahu k žurnalistice umělé inteligence.

Centrum vzniklo za finanční podpory Nadačního fondu Avast.

Lidé

Řešiteli projektu jsou akademická pracoviště veřejných vysokých škol a veřejnoprávní tisková agentura. Tým IKSŽ tvoří:

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Mgr. Veronika Macková
Mgr. Sandra Lábová

Přehled všech řešitelů najdete na webu střediska.

O projektu TAČR

O projektu TAČR