Středisko žurnalistiky umělé inteligence

Středisko žurnalistiky umělé inteligence

Centrum působí na katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK. Hlavních náplní centra je systematický výzkum umělé inteligence v žurnalistice a širších společenských dopadů.

Cílem je také formulace metodiky etiky strojů v žurnalistice a roboetiky vztažené ke zpravodajským médiím. Právě ta je nezbytným předpokladem společensky odpovědného a udržitelného rozvoje zpravodajských médií v éře umělé inteligence.

Do náplně činnosti patří realizace výuky úzce souvisejí s nástupem žurnalistiky umělé inteligence, dále také pořádání workshopů a konferencí na téma rozvoje umělé inteligence pro odpornou i poučenou laickou veřejnost a osvětová činnost na úrovni rozvoje mediální gramotnosti ve vztahu k žurnalistice umělé inteligence. Centrum vzniklo za finanční podpory Nadačního fondu Avast.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky Střediska žurnalistiky umělé inteligence.