Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Během studia na našem institutu můžete využít širokého spektra možností zahraniční mobility.

Všechny aktuální nabídky najdete přehledně ve faktulním kalendáři termínů mobilit

Možnosti studia v zahraničí

Informace o stipendiích ke studiu v zahraničí zprostředkovává Oddělení zahraničních styků (OZS). Toto oddělení se organizačně podílí na různých variantách výjezdů do zahraničí.

ERASMUS + ERASMUS + stáže
Mezifakultní dohody Meziuniverzitní dohody
Mezivládní dohody Freemovers
Jiné programy Letní školy

ERASMUS na IKSŽ

Institut komunikačních studií a žurnalistiky má uzavřeno několik desítek smluv s partnerskými univerzitami v Evropě, na které mohou vyjet studenti všech studijních programů. Aktuální seznam uzavřených smluv je na stránkách Oddělení zahraničních styků, kde jsou k dispozici rovněž obecné informace o programu Erasmus. Přihlášky na výjezd v následujícím akademickém roce se obvykle podávají v únoru. Kromě partnerských univerzit institutu se studenti mohou hlásit také přes celofakultní smlouvy nebo smlouvy ostatních institutů FSV.

  • Bližší informace o Erasmu podává koordinátor Erasmu na IKSŽ Jan Miessler.
  • Odpovědi na často kladené otázky ohledně Erasmu na IKSŽ naleznete zde.
  • V rámci Erasmu je rovněž možné vyjet na pracovní stáže. Obecné informace o pracovních stážích jsou k dispozici na stránkách OZS.