Bakalářské a magisterské studium

KAROLINKA

Harmonogram

Dokumenty

Formuláře a návody pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

Informace pro 1. ročníky

Přehled praktických informací pro studenty prvního ročníku.

Změna klasifikace na A-F

Od zimního semestru 2017/2018 díky úpravě vnitřních univerzitních a fakultních předpisů došlo ke změně stupnice známek na FSV. Namísto dosud užívané klasifikace 1-4 bude užito klasifikace A-F.

Bakalářské, diplomové práce + Státní závěrečné zkoušky

Bc.

Mgr.

Vyhláška ředitele IKSŽ č.1/2019 pro odevzdání tezí bakalářských a magisterských prací

Témata bakalářských a magisterských prací 2018/2019

Průvodce zpracováním bakalářských a magisterských prací

Vyhláška ředitele IKSŽ č.1/2019 pro odevzdání tezí bakalářských a magisterských prací

Průvodce zpracováním bakalářských a magisterských prací

Formulář tezí praktické bakalářské práce

Formulář tezí bakalářské práce

Formulář posudku magisterské práce

Formulář posudku bakalářské práce

Formulář posudku praktické bakalářské práce

Formulář tezí diplomové práce
Podmínky zadání Praktické bakalářské práce Okruhy a literatura pro státní závěrečnou zkoušku prezenčního studia oboru Mediální studia
Státní závěrečná zkouška z oboru Marketingová komunikace a Public Relations v bakalářském studiu Okruhy pro státní zkoušky kombinovaného studia oboru navazujícího magisterského studia Mediální studia
Okruhy pro státní zkoušky kombinovaného studia oboru bakalářského studia Mediální studia Okruhy pro státní zkoušky prezenčního studia oboru navazujícího magisterského studia Žurnalistika
Okruhy pro státní zkoušky prezenčního studia oboru bakalářského studia Žurnalistika včetně seznamu studijní literatury Teorie mediální a masové komunikace - okruhy ke zkoušce
Literatura k SZZk bakalářského oboru Mediální studia v kombinované formě Literatura pro státní závěrečnou zkoušku kombinovaného studia oboru Mediální studia
Nabídka témat bakalářských a magisterských diplomových prací - katedra žurnalistiky IKSŽ