Bakalářské a magisterské studium

KAROLINKA

Harmonogram

Dokumenty

Formuláře a návody pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

Informace pro 1. ročníky

Přehled praktických informací pro studenty prvního ročníku.

Změna klasifikace na A-F

Od zimního semestru 2017/2018 díky úpravě vnitřních univerzitních a fakultních předpisů došlo ke změně stupnice známek na FSV. Namísto dosud užívané klasifikace 1-4 bude užito klasifikace A-F.

Bakalářské, diplomové práce & státní závěrečné zkoušky

Bc.

Mgr.

Vyhláška ředitele IKSŽ č.1/2019 pro odevzdání tezí bakalářských a magisterských prací

Přihlašování ke SZZ

Průvodce zpracováním bakalářských a magisterských prací

Nabídka témat bakalářských a magisterských diplomových prací (Katedra žurnalistiky)

Šablony závěrečných prací

Formulář tezí praktické bakalářské práce

Formulář tezí bakalářské práce

Formulář posudku bakalářské práce

Formulář posudku praktické bakalářské práce

Podmínky zadání Praktické bakalářské práce

Státní závěrečná zkouška z oboru Marketingová komunikace a Public Relations v bakalářském studiu

Okruhy pro státní zkoušky kombinovaného studia oboru bakalářského studia Mediální studia

Okruhy pro státní zkoušky prezenčního studia oboru bakalářského studia Žurnalistika včetně seznamu studijní literatury

Literatura k SZZk bakalářského oboru Mediální studia v kombinované formě

Vyhláška ředitele IKSŽ č.1/2019 pro odevzdání tezí bakalářských a magisterských prací

Přihlašování ke SZZ

Průvodce zpracováním bakalářských a magisterských prací

Šablony závěrečných prací

Formulář posudku magisterské práce

Formulář tezí diplomové práce

Okruhy a literatura pro státní závěrečnou zkoušku prezenčního studia oboru Mediální studia

Okruhy pro státní zkoušky kombinovaného studia oboru navazujícího magisterského studia Mediální studia

Okruhy pro státní zkoušky prezenčního studia oboru navazujícího magisterského studia Žurnalistika

Literatura pro státní závěrečnou zkoušku kombinovaného studia oboru Mediální studia