Bakalářské a magisterské studium

KAROLINKA

Harmonogram

Dokumenty

Formuláře a návody pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

Informace pro 1. ročníky

Přehled praktických informací pro studenty prvního ročníku.

Změna klasifikace na A-F

Od zimního semestru 2017/2018 díky úpravě vnitřních univerzitních a fakultních předpisů došlo ke změně stupnice známek na FSV. Namísto dosud užívané klasifikace 1-4 bude užito klasifikace A-F.

Bakalářské, diplomové práce + Státní závěrečné zkoušky