Katedra žurnalistiky

Katedra žurnalistiky

Historie katedry žurnalistiky, respektive jejích předchůdců, je dlouhá a bohatá. Společenské vědy mají na Univerzitě Karlově své počátky již v padesátých letech minulého století. V roce 1972 byla zřízena Fakulta žurnalistiky – tu v roce 1990 nahradila stávající Fakulta sociálních věd a o tři roky později se obor žurnalistika stal součástí nově vzniklého Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Dnes se katedra svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem jedenadvacátého století s důrazem i na všeobecné vzdělání. Řada absolventů patří ke špičkám novinářské profese v České republice.

V letech 2017–2021 vedl katedru docent Filip Láb, který se svým tvůrčím nasazením a širokým rozhledem zasadil o novou koncepci jejich oborů v souladu s progresivními trendy žurnalistiky a svým laskavým přístupem patřil mezi oblíbené pedagogy. V současnosti ji tvoří přední osobnosti oboru, které se zabývají širokým spektrem činností a témat souvisejících s praktickou i teoretickou žurnalistikou. Dlouholetá vedoucí katedry docentka Barbora Osvaldová získala v roce 2020 Zlatou medaili Univerzity Karlovy za celoživotní dílo v oboru žurnalistika.

Činnost katedry je úzce navázána na aktivity v Rozhlasové a televizní laboratoři sídlící v univerzitní budově v Celetné, která studentům poskytuje špičkové technické zázemí pro praktickou část výuky, stejně jako další praktická pracoviště – DTP a Fotolaboratoř. Katedra pořádá pravidelně dvakrát ročně – v zimě a v létě – oblíbenou školu žurnalistiky, která umožňuje zájemcům z řad středoškolských studentů vyzkoušet si novinářské povolání. V roce 2019 vzniklo při katedře Středisko žurnalistiky umělé inteligence, které se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti novinařiny.

Studijní programy

Na katedře žurnalistiky můžete studovat dva studijní programy:

Lidé na katedře

Interní pedagogové

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry

rof. MgA. David Jan Novotný

Mgr. František Géla

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

PhDr. Jan Jirků, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Slanec

Mgr. David Klimeš, Ph.D.

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

PhDr. Martin Lokšík

Mgr. Sandra Štefaniková

PhDr. ThMgr. Karol Lovaš, Ph.D.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Mgr. Veronika Macková

Mgr. Ondřej Trunečka

doc. Radek Malý, Ph.D.

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.

Ing. Radek Mařík, CSc.

Mgr. Robert Záruba
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. Mgr. Anna Zunová

Externí pedagogové

Mgr. Jiří Benák PhDr. Josef Maršík, CSc.
Jan Cibulka MgA. Luboš Pavel
Mgr. Kateřina Etrychová Nikita Poljakov, M.Sc.
Jan Gulda Mgr. Alex Röhrich, PhD.
Mgr. Andrej Halada, Ph.D. doc. Robert Silverio, Ph.D.
Bc. Tomáš Hodboď Marek Straka
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. Bc. Jindřich Šídlo
PhDr. Petr Just, Ph.D. Bc. David Šimoník
Mgr. Pavel Kasík PhDr. Milan Šmíd
Mgr. Antonín Kočí Mgr. Pavel Turek
PhDr. David Lukšů, Ph.D. PhDr. Milan Vodička
Mgr. Judita Matyášová  

Doktorandi školitelů z katedry

Kateřina Bártová Magdalena Prajerová
František Géla Matěj Skalický
Veronika Halamková Kateřina Sýsová
Peter Hanák Radomír Szajter
Marta Chladová Sandra Štefaniková
David Kobout Martina Topinková
Barbora Loudová Ondřej Trunečka
Jana Magdoňová Zuzana Veselková
Victoria Nainová Anna Zunová