Katedra žurnalistiky

Katedra žurnalistiky

Historie katedry žurnalistiky, respektive jejích předchůdců, je dlouhá a bohatá. Společenské vědy mají na Univerzitě Karlově své počátky již v padesátých letech minulého století. V roce 1972 byla zřízena Fakulta žurnalistiky – tu v roce 1990 nahradila stávající Fakulta sociálních věd a o tři roky později se obor žurnalistika stal součástí nově vzniklého Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Dnes se katedra svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem jedenadvacátého století s důrazem i na všeobecné vzdělání. Řada absolventů patří ke špičkám novinářské profese v České republice.

V letech 2017–2021 vedl katedru jeden z nejvýznamnějších českých teoretiků nejen novinářské fotografie Filip Láb, který se svým tvůrčím nasazením a širokým rozhledem spolu se současnou vedoucí Alicí Němcovou Tejkalovou zasadil o novou koncepci oboru v souladu s progresivními trendy žurnalistiky. V současnosti ji tvoří přední osobnosti oboru, které se zabývají širokým spektrem činností a témat souvisejících s praktickou i teoretickou žurnalistikou. Dlouholetá vedoucí katedry docentka Barbora Osvaldová získala v roce 2020 Zlatou medaili Univerzity Karlovy za celoživotní dílo v oboru žurnalistika.

Činnost katedry je úzce navázána na aktivity v Rozhlasové a televizní laboratoři sídlící v univerzitní budově v Celetné, která studentům poskytuje špičkové technické zázemí pro praktickou část výuky, stejně jako další praktická pracoviště – DTP a Fotolaboratoř. Katedra pořádá pravidelně dvakrát ročně – v zimě a v létě – oblíbenou školu žurnalistiky, která umožňuje zájemcům z řad středoškolských studentů vyzkoušet si novinářské povolání. V roce 2019 vzniklo při katedře Středisko žurnalistiky umělé inteligence, které se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti novinařiny.

Studijní programy

Na katedře žurnalistiky můžete studovat dva studijní programy:

Lidé na katedře

Interní pedagogové

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
vedoucí katedry

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D

Prof. MgA. David Jan Novotný

Mgr. František Géla

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

PhDr. Jan Jirků, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Slanec
Mgr. David Klimeš, Ph.D. doc. Robert Silverio, Ph.D.
Mgr. Sandra Lábová

Mgr. Lucie Šťastná, Ph.D.

PhDr. Martin Lokšík

Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D

PhDr. ThMgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Mgr. Kateřina Turková, Ph.D.

Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
zástupkyně vedoucí katedry

Mgr. Robert Záruba

doc. Radek Malý, Ph.D.

PhDr. Vratislav Maňák
   

Externí pedagogové

Mgr. Jiří Benák Nikita Poljakov, M.Sc.
Jan Cibulka Mgr. Alex Röhrich, PhD.
Mgr. Kateřina Etrychová Marek Straka
Jana Gulda Bc. Jindřich Šídlo
Mgr. Andrej Halada, Ph.D. Bc. David Šimoník
Bc. Tomáš Hodboď Mgr. Libuše Šmuclerová
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. PhDr. Milan Šmíd
PhDr. Petr Just, Ph.D. Mgr. Ondřej Štindl
Bc. Ondřej Juřík Bc. Adéla Tallisová Dražanová
Mgr. Pavel Kasík Mgr. Pavel Turek
Mgr. Antonín Kočí PhDr. Milan Vodička
PhDr. David Lukšů, Ph.D. Mgr. Světlana Witovská
PhDr. Josef Maršík, CSc.  

Doktorandi školitelů z katedry

Kateřina Bártová Karolína Poliaková
František Géla Magdalena Prajerová
Veronika Halamková Matěj Skalický
Peter Hanák Kateřina Sýsová
Anna Hrbáčková Radomír Szajter
Marta Chladová Sandra Lábová
David Kohout Zuzana Veselková
Vratislav Maňák Jan Zápotocký
Victoria Nainová