Katedra žurnalistiky

Katedra žurnalistiky

Historie katedry žurnalistiky, respektive jejích předchůdců, je dlouhá a bohatá. Společenské vědy mají na Univerzitě Karlově své počátky již v padesátých letech minulého století. V roce 1972 byla zřízena Fakulta žurnalistiky – tu v roce 1990 nahradila stávající Fakulta sociálních věd a o tři roky později se obor žurnalistika stal součástí nově vzniklého Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Dnes se katedra svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem jedenadvacátého století s důrazem i na všeobecné vzdělání. Řada absolventů patří ke špičkám novinářské profese v České republice.

V letech 2017–2021 vedl katedru docent Filip Láb, který se svým tvůrčím nasazením a širokým rozhledem zasadil o novou koncepci jejich oborů v souladu s progresivními trendy žurnalistiky a svým laskavým přístupem patřil mezi oblíbené pedagogy. V současnosti ji tvoří přední osobnosti oboru, které se zabývají širokým spektrem činností a témat souvisejících s praktickou i teoretickou žurnalistikou. Dlouholetá vedoucí katedry docentka Barbora Osvaldová získala v roce 2020 Zlatou medaili Univerzity Karlovy za celoživotní dílo v oboru žurnalistika.

Činnost katedry je úzce navázána na aktivity v Rozhlasové a televizní laboratoři sídlící v univerzitní budově v Celetné, která studentům poskytuje špičkové technické zázemí pro praktickou část výuky, stejně jako další praktická pracoviště – DTP a Fotolaboratoř. Katedra pořádá pravidelně dvakrát ročně – v zimě a v létě – oblíbenou školu žurnalistiky, která umožňuje zájemcům z řad středoškolských studentů vyzkoušet si novinářské povolání. V roce 2019 vzniklo při katedře Středisko žurnalistiky umělé inteligence, které se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti novinařiny.

Studijní programy

Na katedře žurnalistiky můžete studovat dva studijní programy:

Lidé na katedře

Interní pedagogové

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

Mgr. František Géla

Prof. MgA. David Jan Novotný

PhDr. Jan Jirků, Ph.D.

doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Mgr. David Klimeš, Ph.D. Mgr. Jaroslav Slanec
Mgr. Sandra Lábová doc. Robert Silverio, Ph.D.

PhDr. Martin Lokšík

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

PhDr. ThMgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Mgr. Ondřej Trunečka

Mgr. Veronika Macková

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.

doc. Radek Malý, Ph.D.

Mgr. Robert Záruba

Ing. Radek Mařík, CSc.

Mgr. Anna Zunová

Externí pedagogové

Mgr. Jiří Benák PhDr. David Lukšů, Ph.D.
Jan Cibulka PhDr. Josef Maršík, CSc.
Mgr. Kateřina Etrychová Nikita Poljakov, M.Sc.
Jana Gulda Mgr. Alex Röhrich, PhD.
Mgr. Andrej Halada, Ph.D. Marek Straka
Bc. Tomáš Hodboď Bc. Jindřich Šídlo
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. Bc. David Šimoník
PhDr. Petr Just, Ph.D. PhDr. Milan Šmíd
Mgr. Pavel Kasík Mgr. Pavel Turek
Mgr. Antonín Kočí PhDr. Milan Vodička

Doktorandi školitelů z katedry

Kateřina Bártová Magdalena Prajerová
František Géla Matěj Skalický
Veronika Halamková Kateřina Sýsová
Peter Hanák Radomír Szajter
Anna Hrbáčková Sandra Lábová
Marta Chladová Ondřej Trunečka
David Kobout Zuzana Veselková
Vratislav Maňák Jan Zápotocký
Victoria Nainová Anna Zunová
Karolína Poliaková