Rozpravy o českých médiích

Rozpravy o českých médiích

Rozpravy o českých médiích jsou pravidelné diskusní večery o aktuálních nebo nadčasových otázkách české mediální scény. Konají se v průběhu akademického roku vždy jednou měsíčně na půdě našeho institutu v prostorách budovy Hollar. 

O čem jsou Rozpravy?

Věnujeme se moderním trendům, aktuálním kauzám, mainstreamovým i alternativních tématům. Témata vybíráme vždy s ohledem na aktuální vývoj v mediální oblasti. Diskutujícími jsou odborníci z akademické sféry i lidé, kteří v médiích pracují, ať už na pozici řadových redaktorů, či na vedoucích pozicích. Pro zachycení více perspektiv na dané téma oslovujeme i odborníky z jiných oblastí, kteří se médii zabývají ze specifického úhlu pohledu.

Rozpravy vznikly jako společný projekt IKSŽ, ČRo Plus a portálu Česká média. Od října 2013 jsou pak již zcela v režii našeho institutu. Organizačně diskuse zajišťuje Lucie Šťastná, videozáznamy a fotografie pořizují naši studenti a studentky a většinu diskusí moderuje děkanka fakulty Alice Němcová Tejkalová. Mediálním partnerem jsou PRESSpektivy Českého rozhlasu.

Rozpravy jsou určené nejen studentům a studentkám, ale také zainteresované veřejnosti. Rozpravy chtějí být místem, kde se odborníci a profesionálové z médií setkávají u jednoho stolu a diskutují o aktuálních tématech z oblasti mediálních studií a žurnalistiky. Studujícím chtějí rozšířit přehled o tématech, která se probírají v jednotlivých předmětech. Ostatním z řad veřejnosti chtějí umožnit nahlédnout do světa, o kterém se nemají možnost dozvědět jinde. Pro novináře a profesionály z oblasti PR je to možnost, jak získat jiný náhled na svou práci a zpětnou vazbu k ní.