Výzkumný projekt MISTRA Environmentální komunikace

Výzkumný projekt MISTRA Environmentální komunikace

Institut komunikačních studií a žurnalistiky je jedním z partnerů Výzkumného projektu MISTRA Environmentální komunikace (MEC).

O projektu

Výzkumný projekt MISTRA Environmentální komunikace (MEC) je čtyřletý výzkumný projekt založený ve Švédsku a realizován mezinárodním konsorciem, včetně Institutu komunikačních a žurnalistických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zastřešujícím cílem MEC je přeformátování švédské environmentální komunikace, např. začlenění pokročilého a inkluzivního porozumění environmentální komunikace ve výzkumu, politice a praxi, aby mohla účinně podpořit a podporovat přeměnu udržitelnosti. MEC čerpá z transdisciplinárního přístupu, který zapojuje výzkumné pracovníky ze širokého spektra oborů stejně jako neakademické partnery, reprezentující zásadní aktéry v široké společnosti, za využití stávajícího myšlení, společného vývoje nového porozumění a přístupů a jejich převodu do komunikační praxe.

Pro více informací navštivte stránky MISTRA @ICSJ.

Lidé

Výzkumní a další pracovníci IKSŽ:

doc. Nico Carpentier, Ph.D.
Vaia Doudaki, Ph.D.
Anna Rozsypal Pajerová, komunikace projektu
Natálie Švarcová, financování projektu

Přehled všech spolupracovníků je k dispozici na webu MISTRA @ICSJ.

Prezentace projektu

Nico Carpentier představuje část projektu věnující se médiím a umění.