PhDr. Radim Wolák

PhDr. Radim Wolák

Působiště:

 • Katedra mediálních studií

E-mail: wolak@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 737 132 180 , +420 222 112 209

Vedené práce

Místnost: č. H105, Smetanovo nábřeží 6

Scopus Author ID: 56526868700

ORCID ID: 0000-0001-8769-9755

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • WOLÁK, Radim. Mediální výchova - úvodní text k příkladům dobré praxe. Příručka příkladů dobré praxe. 1. vyd vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 1-3. ISBN 978-80-87000-08-3.
 • WOLÁK, Radim. Komentář k Televiznímu vysílání Vodník. Příručka příkladů dobré praxe. 1. vyd vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 22-22. ISBN 978-80-87000-08-3.
 • WOLÁK, Radim. Časopisy pro mládež. Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd vyd. [Praha]: Partners Czech, 2006, s. 137-143. ISBN 80-239-6762-2.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Média a edukační působení na mládež. In: PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2009, s. 493-497. ISBN 978-80-7367-546-2.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální logika a její postavení v mediální výchově. In: PAVLIČÍKOVÁ, Helena - ŠEBEŠ, Marek - ŠIMŮNEK, Michal. Mediální pedagogika : média a komunikace v teorii a učitelské praxi. 1. vyd vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 10-17. ISBN 978-80-7394-190-1.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Regulace a autoregulace médií. Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd vyd. [Praha]: Partners Czech, 2006, s. 89-92. ISBN 80-239-6762-2.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Stereotypy v médiích. Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd vyd. [Praha]: Partners Czech, 2006, s. 69-71. ISBN 80-239-6762-2.
 • HERDOVÁ, Dagmar - WOLÁK, Radim. Média v našich životech. Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd vyd. [Praha]: Partners Czech, 2006, s. 35-41. ISBN 80-239-6762-2.
 • MIČIENKA, Marek - WOLÁK, Radim. Vliv médií. Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd vyd. [Praha]: Partners Czech, 2006, s. 41-47. ISBN 80-239-6762-2.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Stereotypy v médiích. Základy mediální výchovy. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2007, s. 75-78. ISBN 978-80-7367-315-4.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Regulace a autoregulace médií. Základy mediální výchovy. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2007, s. 107-110. ISBN 978-80-7367-315-4.
 • JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. České novinářky : dolů po schodišti nahoru. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2011, s. 7-10. ISBN 978-80-262-0056-7.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

 • WOLÁK, Radim. Mediální výchova očima učitelů. In: ŁUSZCZAK, Małgorzata. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing 1. vyd vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010, s. 563-572. ISBN 978-80-8105-183-8.
 • WOLÁK, Radim - JIRÁK, Jan. Mediální výchova v ČR - rok poté. Quo vadis mass media : zborník z doktorandskej konferencie Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009, s. 564-574. ISBN 978-80-8105-123-4.
 • WOLÁK, Radim. Mediální výchova jako faktor demokratizace. In: KÖPPLOVÁ, Barbara - CEBE, Jan. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii 1. vyd vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 49-52. ISBN 80-86732-98-3.
 • WOLÁK, Radim. Škola - rodina - média: Partneři v procesu mediálního vzdělávání?. In: PETRANOVÁ, Dana - MAGÁL, Slavomír - VRABEC, Norbert. Megatrendy a médiá 2013: Dotyk zla: Mediálna výchova a výchova médií 1. vyd vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013, s. 250-261. ISBN 978-80-8105-478-5.
 • WOLÁK, Radim. Být v obraze : mediální výchova v ČT. In: NAVRÁTILOVÁ, Juliána. Mediálna výchova v otvorenom priestore : zborník z konferencie 20. ročníka Ceny Dunaja 1. vyd vyd. Bratislava: Ex-production, 2010, s. 103-106. ISBN 978-80-970604-5-9.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Nová média a mediální výchova v ČR. In: MAGÁL, Slavomír - MATÚŠ, Josef - SOLÍK, Martin. K problémom mediálnej komunikácie II. 1. vyd vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010, s. 111-120. ISBN 978-80-8105-188-3.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. In: JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání Praha: Radioservis, 2007, s. 6-11. ISBN 978-80-86212-58-6.
 • JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Východiska a témata mediální výchovy. In: KAPOUNOVÁ, Jana. Soft kompetence v informační společnosti 1. vyd vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 40-52. ISBN 978-80-7368-513-3.

Předměty zaměřné na problematiku mediálního vzdělávání: Mediální gramotnost a mediální výchova Marketing a mediální gramotnost Mediální gramotnost: projekt Vybráné otázky mediálního vzdělávání Úvod do komunikačních studií Média zblízka (pro U3V)

Mediální vzdělávaní - mediální výchova, mediální gramotnost (dětí, učitelů, dospělých)