prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Působiště:

  • Institut komunikačních studií a žurnalistiky

E-mail: jiri.knapik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 210

Místnost: č. H105, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-4870-1995

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Kulturní politika a česká společnost po roce 1938 Média a životní styl Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. století

Grantová agentura ČR Kulturní politika v českých zemích 1948–1956. Projekt GA ČR č. 409/03/1146 (řešitel 2003–2005) Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Projekt GA ČR č. 409/06/0398 (řešitel 2006–2008; spoluřešitelem M. Franc) Volný čas v českých zemích 1957–1967. Projekt GA ČR č. 409/09/0326 (spoluřešitel 2009–2011; řešitelem M. Franc) Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948–1970). Projekt GA ČR č. 15-03538S (řešitel 2015–2017; spoluřešitelem M. Franc)

Moderní dějiny, kulturní politika, životní styl, dějiny dětství