PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.

PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.

Působiště:

 • Institut komunikačních studií a žurnalistiky

E-mail: trunecko@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 252

Místnost: č. H102, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-8038-570X

Rok vydání

Monografie

 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Postavení tiskových agentur ve světě se zvláštním zřetelem na jejich institucionální charakter. Praha: Parlamentní institut, 1995. 24 s.
 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty : vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v 90. letech 20. století. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2015. 157 s. ISBN 978-80-246-3073-1.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - JIRKŮ, Jan - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpravodajství v médiích. 3. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2020. 139 s. ISBN 978-80-246-4612-1.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - ČERMÁK, Miloš - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - ŠEBESTA, Karel - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpravodajství v médiích. 2. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 978-80-246-1899-9.
 • HALADA, Jan - OSVALDOVÁ, Barbora - ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - SLANEC, Jaroslav - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2017. 301 s. ISBN 978-80-246-3752-5.
 • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Orbis. In: KOCIAN, Jiří. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989 (2. díl). 1. vyd vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 363-363. ISBN 978-80-7285-245-1.
 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila. [Hesla z oblasti agenturní žurnalistiky]. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Libri, 1999, s. 1-255. ISBN 80-85983-76-1.
 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Československá tisková kancelář. In: KOCIAN, Jiří. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989 (2. díl). 1. vyd vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 361-362. ISBN 978-80-7285-245-1.
 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila - OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Hesla z oblasti agenturní žurnalistiky signovaná lt. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002, ISBN 80-7277-108-6.
 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila. ČTK včera.... ČTK včera, dnes a zítra. 1. vyd vyd. Praha: ČTK, 1998, s. 1-23.
 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Agenturní zpráva a její varianty. Zpravodajství v médiích. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 32-57. ISBN 80-246-0248-2.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících