Lidé na Institutu

PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky

E-mail: trunecko@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 252

Místnost: č. H102, Smetanovo nábřeží 6

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JJB012 Žurnalistická tvorba I JJB013 Žurnalistická tvorba II JJB019 Práce s agenturními informacemi JJB020 Práce s informacemi II JJB029 Praxe JJB042 Zpravodajské agentury JJM179 Práce s informacemi JJM289 Práce s informacemi Externí pedagogická činnost na jiných VŠ: VŠE:Práce s agenturními informacemi, magisterské studium (1998–2007) FAMU a DAMU: Mediální prostředí ČR a jeho žánrová specifika (část zaměřená na oblast agenturní žurnalistiky), magisterské studium (1998–2004) FF Univerzity Palackého v Olomouci a FSS Masarykovy Univerzity v Brně: Jednotlivé přednášky z oblasti tiskových agentur, jejich vývoje i současné činnosti

Fond rozvoje vysokých škol – spoluřešitelka 1998

Žurnalistika, zpravodajství, vznik, vývoj a současnost zpravodajských agentur