PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.

PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky
  • Disciplinární komise

E-mail: jan.jirku@fsv.cuni.cz , jan.jirku@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 604 888 808 , +420 222 112 166

Místnost: č. H111a, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-9644-8752

Rok vydání

Monografie

  • JIRKŮ, Jan. Žurnalistická profese 2.0. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2020. 101 s. ISBN 978-80-246-4610-7.
  • OSVALDOVÁ, Barbora - JIRKŮ, Jan - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpravodajství v médiích. 3. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2020. 139 s. ISBN 978-80-246-4612-1.

Kapitoly v monografiích

  • JIRKŮ, Jan. Online zpravodajství. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 3. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2020, s. 118-130. ISBN 978-80-246-4612-1.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JKB096 (ZS) - Platformy žurnalistiky v kyberprostoru; JJB613 (ZS) - Úvod do studia nových médií; JJM217 (ZS i LS) - Čtení textů ke studiu médií - Nová média; JJM355 (ZS) - Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I (tři seminární skupiny); JJM255 + JJM357 (LS) - Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II (tři seminární skupiny); JJM288 (ZS i LS) - Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií

Bc. i Mgr. práce 1. Uživatelský přístup k nově zaváděným komunikačním technologiím (na příkladu smart televizí, smartphonů s ohebným displejem apod.) 2. Ergonomická konvergence a její dopady na uspořádání zpravodajských místností 3. Nárůst počtu televizních kanálů dostupných prostřednictvím DVB-T(T2) vysílání v České republice jako důsledek digitalizace televizního vysílání

Internet a česká mediální krajina, nastolování témat na lokální úrovni, proměny žurnalistiky v éře konvergentních médií, vliv dopravy na novinářskou činnost z hlediska dějin médií