PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Rozšířené kolegium děkana
  • Katedra mediálních studií
  • Fakulta sociálních věd

E-mail: petr.bednarik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 262

Místnost: č. H104, Smetanovo nábřeží 6

Scopus Author ID: 57194128430

ORCID ID: 0000-0002-2516-172X

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Výuka v rámci studijního programu Mediální a komunikační studia: Bakalářské předměty: Novodobá historie médií, Dějiny a současnost masových médií III, Bakalářský diplomový seminář, Bakalářský státnicový seminář Magisterské předměty: Vývoj televizního vysílání v českých zemích, Vývoj a postavení médií v moderní společnosti I a II, Čtení textů ke studiu médií, Média a kultura, Diplomový seminář, Státnicový seminář Doktorandské předměty: Doktorský seminář III – historická dílna, Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. století Univerzita 3. věku – Český hraný film V současnosti školitel 6 doktorandů a konzultant 18 bakalářských a magisterských diplomových prací. 

1996-1998, grantový projekt „Židé a česká společnost 1938-1941“. Řešitelka Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Grantová agentura AV ČR, č. A 9063602/1996. 1999-2002, grantový projekt „Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů 1945-1948“. Řešitelé Mečislav Borák (Slezské zemské muzeum), Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Grantová agentura AV ČR, č. A 9063902/1999. 2001 – 2003, grantový projekt „Dějiny českých médií v datech“. Řešitelka Barbara Köpplová (Fakulta sociálních věd UK). Grant MŠMT – program Posílení výzkumu na vysokých školách VS 96 128). 2006 – 2008, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ (realizován na základě usnesení Vlády ČR č. 1081 ze dne 24. srpna 2005). 2002 – 2011, výzkumný projekt Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, financováno Vládou ČR. 2005 – 2011, Fakulta sociálních věd UK, výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika 2005 – 2010“, člen týmu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky - projekt „Postavení a role médií v české společnosti a EU“, s Irenou Reifovou práce na úkolu „Příběhy na pokračování: artikulace dobových témat a hodnot formou televizních seriálových narací v letech 1959-2005“. Od 1. června 2010 v rámci VZ dílčí řešitel projektu IKSŽ „Postavení a role médií v české společnosti a EU“. 2009 grantový projekt “Porozumění. Česká republika a národnostní menšiny v multikulturním vzdělávání”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2010 grantový projekt “Národnostní menšiny, kulturní pluralismus a multikulturalismus v ČR”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2011 grantový projekt “Národnostní menšiny, tradice a vzdělávání v evropském kontextu”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2012 – 2014, Grantová agentura ČR, standardní badatelský projekt P410/12/2290 „Česká média v letech 1945-1948“, hlavní řešitel (spoluřešitelé B. Köpplová, J. Cebe – Fakulta sociálních věd UK) 2014, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, projekt „Národnostní menšiny, multikulturní výchova a lidská práva“ (MŠMT-33220/2013-40), Ústav pro soudobé dějiny, hlavní řešitel dr. Helena Nosková.

Historie médií ve 20. století