PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky
  • Akademický senát

E-mail: vaclav.moravec@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 723 794 233

Místnost: č. H126, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-3349-0785

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Výuka předmětů v rámci studijního programu Žurnalistika na FSV UK v Praze (od roku 2002): Bakalářské předměty: Úvod do etiky žurnalistické práce (JJB011) - vedení FSV UK udělilo tomuto předmětu na základě hodnocení studentů ocenění Zlatý kurz za letní semestr 2015/2016, Rozhlas a televize ve světě(JJB066) - vedení FSV UK udělilo tomuto předmětu na základě hodnocení studentů ocenění Zlatý kurz za zimní semestr 2015/2016, Audiovizuální média v éře technologické konvergence (JJB063), Moderování zpravodajských relací (JJB167). Magisterské předměty: Novinářská etika v praxi (JJM260), Tvůrčí dílny II. - rozhlas a televize (JJM292), Teorie a praxe rozhlasové a televizní moderace (JJM294).  Pedagogické působení na vysokých školách v ČR: FAMU Praha (od roku 2013-dosud), FSS MU v Brně (od 2006 do 2010), VŠB-TU v Ostravě (od roku 2010 do 2014).

Novinářská etika, proměny audiovizuálních médií, audiovizuální žurnalistika