PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: lenka.vochocova@fsv.cuni.cz , vochocov@fsv.cuni.cz , lenka.vochocova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 774 922 137

Osobní webová stránka

Místnost: č. H111a, Smetanovo nábřeží 6

ResearcherID: E-9790-2018

Scopus Author ID: 56737070700

ORCID ID: 0000-0001-9873-4536

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální studia. Kritická teorie společnosti: český kontext. 1. vyd vyd. Praha: Filosofia, 2013, s. 467-496. ISBN 978-80-7007-403-9.
  • NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Média a politika: zahraniční zpravodajství českých médií. In: KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2009. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, s. 41-58. ISBN 978-80-86506-89-0.
  • NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Media context of the Czech foreign policy. In: KOŘAN, Michal. Czech foreign policy in 2007-2009. 1st ed vyd. Prague: Institute of International Relations, 2010, s. 40-59. ISBN 978-80-86506-90-6.
  • STANYER, James - SALGADO, Susana - BOBBA, Giuliano - HAJZER, Gergo - HOPMANN, David Nicolas - HUBÉ, Nicolas - MERKOVITY, Norbert - OZERIM, Gokay - PAPATHANASSOPOULOS, Stylianos - SANDERS, Karen B. - SPASOJEVIC, Dusan - VOCHOCOVÁ, Lenka. Journalists' Perceptions of Populism and the Media : A Cross-National Study Based on Semi-Structured Interviews. In: REINEMANN, Carsten - STANYER, James - AALBERG, Toril - ESSER, Frank - DE VREESE, Claes H.. Communicating Populism : Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe. 1st ed vyd. New York: Routledge, 2019, s. 34-50. ISBN 978-1-138-39272-4.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Politická ekonomie komunikace Výzkum médií II Analýza mediálních obsahů Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky

2017 – dosud: GAČR – Grantová agentura České republiky: Hlavní řešitelka, standardní grant 17-17085S - Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve vztahu k evropské migrační krizi (projekt klade důraz na genderové aspekty online participace a diskuse o migraci a islámu)
2014 – 1016: GAČR – Grantová agentura České republiky: Odborná pracovnice, členka týmu řešícího Standard Grant Nr 14-05575S - Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice.
2017 – dosud: COST Action IS1308 – Populist Political Communication in Europe (substitute member)

Online politická participace, genderová mediální studia, politická ekonomie komunikace, teorie veřejných sfér