PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.

PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra mediálních studií

E-mail: necas@fsv.cuni.cz , vlastimil.necas@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 209

Místnost: č. H105, Smetanovo nábřeží 6

Konzultace

Scopus Author ID: 54884483700

ORCID ID: 0000-0002-0540-7745

Rok vydání

Monografie

 • KŘEČEK, Jan - NEČAS, Vlastimil - VODOCHODSKÝ, Ivan - MIESSLER, Jan. Vyváženost ve vysílání. 1. vyd vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2022. 112 s. ISBN 978-80-271-3477-9.
 • KAČER, Tomáš - NEČAS, Vlastimil. Agenda setting : nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2.
 • ŠKODOVÁ, Markéta - ČERVENKA, Jan - NEČAS, Vlastimil - KALVAS, František - TABERY, Paulína - TRAMPOTA, Tomáš. Agenda-setting: teoretické přístupy. 1. vyd vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. 87 s. ISBN 978-80-7330-151-4.
 • GEBHART, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - KRAUS, Jiří - CEBE, Jan - NEČAS, Vlastimil - KONČELÍK, Jakub - BLODIGOVÁ, Alexandra - SUK, Pavel. Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010. 146 s. ISBN 978-80-246-1632-2.
 • BOHÁČKOVÁ, Jana - CAJTHAML, Tomáš - ČELKO, Alexander - ČERNÁ, Milena - DAMOHORSKÝ, Milan - DÁŇOVÁ, Jana - FABŠÍKOVÁ, Tereza - FROUZ, Jan - FROUZOVÁ, Jaroslava - HÁK, Tomáš - HALENKA, Tomáš - HOLUBOVÁ ŠMEJKALOVÁ, Adéla - HŮNOVÁ, Iva - CHALOUPKOVÁ, Alena - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANOUŠKOVÁ, Svatava - KOPŘIVOVÁ HEROTOVÁ, Tereza - LHOTKA, Radek - MATOUŠEK, Václav - MOLDAN, Bedřich - NEČAS, Vlastimil - NOVÁK, Adam - PETRÁŠ, Marek - STEJSKAL, Vojtěch - WEINZETTEL, Jan - ZÍKOVÁ, Naděžda. Environmentální výzkum a hrozby 21. století. 1 vyd. Praha: Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. 256 s. ISBN 978-80-246-4954-2.

Kapitoly v monografiích

 • NEČAS, Vlastimil. Agenda-setting : teoretická východiska. In: KUNŠTÁT, Daniel. České veřejné mínění : výzkum a teoretické souvislosti. 1. vyd vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, s. 79-89. ISBN 80-7330-081-8.
 • NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Média a politika: zahraniční zpravodajství českých médií. In: KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2009. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, s. 41-58. ISBN 978-80-86506-89-0.
 • NEČAS, Vlastimil. Média a politika: analýza zahraničního zpravodajství českých médií. Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 134-145. ISBN 978-80-86506-81-4.
 • NEČAS, Vlastimil - VOCHOCOVÁ, Lenka. Media context of the Czech foreign policy. In: KOŘAN, Michal. Czech foreign policy in 2007-2009. 1st ed vyd. Prague: Institute of International Relations, 2010, s. 40-59. ISBN 978-80-86506-90-6.
 • NEČAS, Vlastimil. Nastolování agendy v rámci protektorátních tiskových porad. Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 55-68. ISBN 978-80-246-1632-2.
 • NEČAS, Vlastimil. Mediální kontext české zahraniční politiky. Česká zahraniční politika v roce 2008 : analýza ÚMV. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 41-48. ISBN 978-80-86506-78-4.
 • NEČAS, Vlastimil - KAČER, Tomáš - ŠKODOVÁ, Markéta. Předmluva. Agenda setting : nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2009, s. 15-24. ISBN 978-80-7367-591-2.
 • NEČAS, Vlastimil - TRAMPOTA, Tomáš. The news media and decision making. In: VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin - HEJZLAROVÁ, Eva. Policy analysis in the Czech Republic. 1st ed vyd. Bristol: Policy Press, 2016, s. 259-272. ISBN 978-1-4473-1814-9.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Politická komunikace, teorie účinků médií, média veřejné služby