doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: martin.soukup@fsv.cuni.cz , soukup@antropolog.cz

Osobní webová stránka

Místnost: č. H124, Smetanovo nábřeží 6

Scopus Author ID: 56004714400

ORCID ID: 0000-0002-9907-5111

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Duchovní kořeny evropské kultury II., Komunikace v sociálně-vědním kontextu, Interkulturní komunikace

Historie, teorie a metodologie antropologie, vizualita, tělesnost, intekulturní komunikace, dějiny a kultury Melanésie

Vizualita (fotografie, film a kresba), tělesnost, metodologie vědy, intekulturní komunikace