PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Působiště:

 • Kolegium děkana
 • Rozšířené kolegium děkana
 • Katedra mediálních studií
 • Fakulta sociálních věd

E-mail: petr.bednarik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 262

Místnost: č. H104, Smetanovo nábřeží 6

Scopus Author ID: 57194128430

ORCID ID: 0000-0002-2516-172X

Rok vydání

Monografie

 • BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátků do současnosti. 1. vyd vyd. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.
 • BEDNAŘÍK, Petr - CEBE, Jan - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - SEKERA, Martin. Česká média v proměnách 20. století. 1. vyd vyd. Praha: Národní muzeum ; Fakulta sociálních věd UK, 2008. 250 s. ISBN 978-80-7036-264-8.
 • BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. 2. vyd vyd. Praha: Grada, 2019. 456 s. ISBN 978-80-271-0553-3.
 • BEDNAŘÍK, Petr - KRUML, Milan - RŮŽIČKA, Daniel - ŠTOLL, Martin. 70 let stále spolu. 1 vyd. Praha: Česká televize, 2023. 259 s. ISBN 978-80-7404-369-7.
 • JIRÁK, Jan - BEDNAŘÍK, Petr - KÖPPLOVÁ, Barbara - KVAČEK, Robert - CEBE, Jan - SUK, Pavel. Druhá republika: 167 obyčejných dnů : politické a mediální klima a jeho reflexe. 1. vyd vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 198 s. ISBN 978-80-246-3586-6.
 • KÖPPLOVÁ, Barbara - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - BEDNAŘÍK, Petr - ČÁBELOVÁ, Lenka - MORAVEC, Václav. Dějiny českých médií v datech : rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0632-1.
 • ŠTOLLEOVÁ, Barbora - ŠOUŠA, Jiří - KUBŮ, Eduard - SOBOTKOVÁ, Jitka - ANEV, Petr - BAHENSKÁ, Marie - BEDNAŘÍK, Petr - BERNÝ, Lukáš - ČERNÝ, Pavel - DUFEK, Pavel - HALLON, Ludovít - HOLEC, Roman - KAHUDA, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - MATULA, Antonín - MILLER, Daniel E. - NEJEDLÍKOVÁ, Pavlína - NOVÁK, Pavel - NOVÁK, Zdeněk - ROKOSKÝ, Jaroslav - ŘEHÁČEK, Karel - SABOL, Miroslav - ŠOUŠA, Jiří - VYSTRČIL, Miloš - ZDEŇKOVÁ, Marie - ZEINEROVÁ BRACHTLOVÁ, Michaela - ŠEBEK, Jaroslav. Antonín Švehla: český sedlák, politik a státník. Vyd. 1 vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2023. 319 s. ISBN 978-80-88270-41-6.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Výuka v rámci studijního programu Mediální a komunikační studia: Bakalářské předměty: Novodobá historie médií, Dějiny a současnost masových médií III, Bakalářský diplomový seminář, Bakalářský státnicový seminář Magisterské předměty: Vývoj televizního vysílání v českých zemích, Vývoj a postavení médií v moderní společnosti I a II, Čtení textů ke studiu médií, Média a kultura, Diplomový seminář, Státnicový seminář Doktorandské předměty: Doktorský seminář III – historická dílna, Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. století Univerzita 3. věku – Český hraný film V současnosti školitel 6 doktorandů a konzultant 18 bakalářských a magisterských diplomových prací. 

1996-1998, grantový projekt „Židé a česká společnost 1938-1941“. Řešitelka Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Grantová agentura AV ČR, č. A 9063602/1996. 1999-2002, grantový projekt „Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů 1945-1948“. Řešitelé Mečislav Borák (Slezské zemské muzeum), Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Grantová agentura AV ČR, č. A 9063902/1999. 2001 – 2003, grantový projekt „Dějiny českých médií v datech“. Řešitelka Barbara Köpplová (Fakulta sociálních věd UK). Grant MŠMT – program Posílení výzkumu na vysokých školách VS 96 128). 2006 – 2008, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ (realizován na základě usnesení Vlády ČR č. 1081 ze dne 24. srpna 2005). 2002 – 2011, výzkumný projekt Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, financováno Vládou ČR. 2005 – 2011, Fakulta sociálních věd UK, výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika 2005 – 2010“, člen týmu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky - projekt „Postavení a role médií v české společnosti a EU“, s Irenou Reifovou práce na úkolu „Příběhy na pokračování: artikulace dobových témat a hodnot formou televizních seriálových narací v letech 1959-2005“. Od 1. června 2010 v rámci VZ dílčí řešitel projektu IKSŽ „Postavení a role médií v české společnosti a EU“. 2009 grantový projekt “Porozumění. Česká republika a národnostní menšiny v multikulturním vzdělávání”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2010 grantový projekt “Národnostní menšiny, kulturní pluralismus a multikulturalismus v ČR”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2011 grantový projekt “Národnostní menšiny, tradice a vzdělávání v evropském kontextu”, řešitelka dr. Helena Nosková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), financováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 2012 – 2014, Grantová agentura ČR, standardní badatelský projekt P410/12/2290 „Česká média v letech 1945-1948“, hlavní řešitel (spoluřešitelé B. Köpplová, J. Cebe – Fakulta sociálních věd UK) 2014, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, projekt „Národnostní menšiny, multikulturní výchova a lidská práva“ (MŠMT-33220/2013-40), Ústav pro soudobé dějiny, hlavní řešitel dr. Helena Nosková.

Historie médií ve 20. století