PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

Působiště:

  • Centrum pro mediální studia

E-mail: vaclav.moravec@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 723 794 233

Místnost: č. H126, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-3349-0785

Rok vydání

Monografie

  • MORAVEC, Václav - DUŠEK, Ladislav. COVID-19 Infodemie. 1 vyd. Praha: Academia, 2022. 437 s. ISBN 978-80-200-3434-2.
  • MORAVEC, Václav. Proměny novinářské etiky. 1. vyd vyd. Praha: Academia, 2020. 467 s. ISBN 978-80-200-3111-2.
  • MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech : konvergence audiovizuálních médií v ČR. 1. vyd vyd. Academia: Praha, 2016. 188 s. ISBN 978-80-200-2572-2.
  • KÖPPLOVÁ, Barbara - KRYŠPÍNOVÁ, Jitka - BEDNAŘÍK, Petr - ČÁBELOVÁ, Lenka - MORAVEC, Václav. Dějiny českých médií v datech : rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0632-1.
  • HALADA, Jan - OSVALDOVÁ, Barbora - ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - SLANEC, Jaroslav - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2017. 301 s. ISBN 978-80-246-3752-5.
  • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Výuka předmětů v rámci studijního programu Žurnalistika na FSV UK v Praze (od roku 2002): Bakalářské předměty: Úvod do etiky žurnalistické práce (JJB011) - vedení FSV UK udělilo tomuto předmětu na základě hodnocení studentů ocenění Zlatý kurz za letní semestr 2015/2016, Rozhlas a televize ve světě(JJB066) - vedení FSV UK udělilo tomuto předmětu na základě hodnocení studentů ocenění Zlatý kurz za zimní semestr 2015/2016, Audiovizuální média v éře technologické konvergence (JJB063), Moderování zpravodajských relací (JJB167). Magisterské předměty: Novinářská etika v praxi (JJM260), Tvůrčí dílny II. - rozhlas a televize (JJM292), Teorie a praxe rozhlasové a televizní moderace (JJM294).  Pedagogické působení na vysokých školách v ČR: FAMU Praha (od roku 2013-dosud), FSS MU v Brně (od 2006 do 2010), VŠB-TU v Ostravě (od roku 2010 do 2014).

Novinářská etika, proměny audiovizuálních médií, audiovizuální žurnalistika