Lidé na Institutu

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: lenka.vochocova@fsv.cuni.cz , vochocov@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 774 922 137

Osobní webová stránka

Místnost: č. H111a, Smetanovo nábřeží 6

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Politická ekonomie komunikace Výzkum médií II Analýza mediálních obsahů Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky

2017 – dosud: GAČR – Grantová agentura České republiky: Hlavní řešitelka, standardní grant 17-17085S - Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve vztahu k evropské migrační krizi (projekt klade důraz na genderové aspekty online participace a diskuse o migraci a islámu) 2014 – 1016: GAČR – Grantová agentura České republiky: Odborná pracovnice, členka týmu řešícího Standard Grant Nr 14-05575S - Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice. 2017 – dosud: COST Action IS1308 – Populist Political Communication in Europe (substitute member)

Online politická participace, genderová mediální studia, politická ekonomie komunikace, teorie veřejných sfér