doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: soukup@antropolog.cz

Osobní webová stránka

Místnost: č. H124, Smetanovo nábřeží 6

Scopus Author ID: 56004714400

ORCID ID: 0000-0002-9907-5111

Rok vydání

Monografie

  • SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2014. 169 s. ISBN 978-80-246-2567-6.
  • SOUKUP, Martin. Mýty Margaret Mead. 1. vyd vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020. 164 s. ISBN 978-80-7465-422-0.
  • MLYNÁŘ, Jakub - PAULÍČEK, Miroslav - ŠUBRT, Jiří - RŮŽIČKA, Jáchym - KOCIANOVÁ, Renata - KOPECKÝ, Martin - LOUDÍN, Jiří - KALENDA, Jan - RÁKOSNÍK, Jakub - ČAPEK, Jakub - KAPUSTA, Jan - SOUKUP, Martin - DVOŘÁKOVÁ, Michaela - LINDOVÁ, Jitka - STELLA, Marco - ŠÍPEK, Jiří. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2017. 221 s. ISBN 978-80-246-3611-5.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Duchovní kořeny evropské kultury II., Komunikace v sociálně-vědním kontextu, Interkulturní komunikace

Historie, teorie a metodologie antropologie, vizualita, tělesnost, intekulturní komunikace, dějiny a kultury Melanésie

Vizualita (fotografie, film a kresba), tělesnost, metodologie vědy, intekulturní komunikace