Lidé na Institutu

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: soukup@antropolog.cz

Osobní webová stránka

Místnost: č. H124, Smetanovo nábřeží 6

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Duchovní kořeny evropské kultury II., Komunikace v sociálně-vědním kontextu, Interkulturní komunikace

Vizualita (fotografie, film a kresba), tělesnost, metodologie vědy, intekulturní komunikace

Historie, teorie a metodologie antropologie, vizualita, tělesnost, intekulturní komunikace, dějiny a kultury Melanésie