Lidé na Institutu

Mgr. Ing. Marek Vranka

Působiště:

  • Katedra marketingové komunikace a public relations

E-mail: marek.vranka@fsv.cuni.cz

Osobní webová stránka

Místnost: č. H107, Smetanovo nábřeží 6

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JJB224 Psychologie marketingové komunikace JJB225 Sociálně-psychologické aspekty marketingové komunikace JJB269 Sociální kontext komunikace JJB009 Úvod do psychologie

Psychologie rozhodování, přesvědčování a ovlivňování – jak automatické procesy, heuristiky a zkreslení ovlivňují rozhodování a chování osob Efekty ukotvení, rámování, plynulosti, sociální nápodoby ad. Behaviorální ekonomie

Sociální a morální psychologie, behaviorálni ekonomie, architektura volby