prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

Místnost: č. H105, Smetanovo nábřeží 6

ResearchID: E-9739-2018

Scopus Author ID: 56971270500

ORCID ID: 0000-0001-9719-0063

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Úvod do studia komunikace Teorie masové a mediální komunikace Teorie mediální komunikace Média a kultura Média a společnost

L  Účast na řešení grantů 2001-2003    GAČR: 403/02/0136 Český novinář - Portrét lidí, kteří pracují v české žurnalistice, a jejich práce, hlavní řešitel (spoluřešitel MU FSS, Jaromír Volek) 2000-2002 ESF: Changing media Changing Europe (člen steering group) 1999-2000    FRVŠ: Kurz analýzy výsledků peoplemeterového šetření  1999 GAUK: Základy mediální výchovy 1998 GAUK: Základy mediální výchovy 1993-1995 IMF: Inovace mediálních studií

Mediální výchova, žurnalistika, teorie mediální komunikace