doc. PhDr. Barbora Osvaldová

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Působiště:

 • Vědecká rada
 • Katedra žurnalistiky

E-mail: osvaldov@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 252

Místnost: č. H102, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0001-8207-1520

Rok vydání

Monografie

 • OSVALDOVÁ, Barbora. Než to zapomenem. 2. přeprac. a dopl vyd. Praha: Makropulos, 1999. 271 s. ISBN 80-86003-27-2.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - ČERMÁK, Miloš - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - ŠEBESTA, Karel - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpravodajství v médiích. 2. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 978-80-246-1899-9.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice - ČERMÁK, Miloš - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - LÁB, Filip - LÁBOVÁ, Alena - SUCHOMEL, Jiří - ŠEMBEROVÁ, Kristina - ŠMÍD, Milan - VEVERKA, Luboš. Žurnalistika v informační společnosti : digitalizace a internetizace žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009. 195 s. ISBN 978-80-246-1684-1.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Vytrženo z kontextu. 1. vyd vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 85 s. ISBN 978-80-7399-836-3.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. 1. vyd vyd. Praha: Libri, 2004. 158 s. ISBN 80-86429-31-8.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - ČEŇKOVÁ, Jana. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. 1. vyd vyd. Praha: Academia, 2017. 189 s. ISBN 978-80-200-2754-2.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - JIRKŮ, Jan - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpravodajství v médiích. 3. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2020. 139 s. ISBN 978-80-246-4612-1.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Libri, 2004. 240 s. ISBN 80-7277-108-6.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Libri, 2002. 250 s. ISBN 80-7277-108-6.
 • HALADA, Jan - OSVALDOVÁ, Barbora - ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - SLANEC, Jaroslav - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2017. 301 s. ISBN 978-80-246-3752-5.
 • ČEŇKOVÁ, Jana - CEBE, Jan - SERAFÍNOVÁ, Danuše - OSVALDOVÁ, Barbora - HLAVČÁKOVÁ, Svetlana - LOVAŠ, Karol - ORSÁG, Petr - HALADA, Jan - SLANEC, Jaroslav - SASÁK, Peter - CHLADOVÁ, Marta - LÁBOVÁ, Alena - MARŠÍK, Josef - ŠTOLL, Martin - LOKŠÍK, Martin - PRAJEROVÁ, Magdalena. Meziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918-1938). 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2019. 306 s. ISBN 978-80-246-4299-4.
 • HAMAN, Aleš - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - OSVALDOVÁ, Barbora - RYBÁŘ, Jan - TEJKALOVÁ, Alice - WOLLNER, Marek - ZÁRUBA, Robert - CUDLÍN, Karel - DOLEŽAL, Jiří X. - HOLEC, Petr - KOPÁČ, Radim - NOVOTNÝ, Vladimír - PACNER, Karel - PEKÁRKOVÁ, Iva - ŠOFAR, Jakub - TUREČEK, Břetislav. O reportáži, o reportérech. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010. 130 s. ISBN 978-80-246-1781-7.

Kapitoly v monografiích

 • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství a publicistika. Zpravodajství v médiích. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 14-15. ISBN 80-246-0248-2.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství. Zpravodajství v médiích. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 21-23. ISBN 80-246-0248-2.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Místo životopisu. Společnost nevolnosti. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007, s. 287-296. ISBN 978-80-86429-80-9.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Úvod místo doslovu aneb Na co by se nemělo zapomenout. In: OSVALDOVÁ, Barbora - KOPÁČ, Radim. Pokusy a dobrodužství : poznámky k eseji. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2008, s. 5-8. ISBN 978-80-246-1498-4.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Kdo patří na titulní stranu?. 10 let v českých médiích. 1. vyd vyd. Praha: Portál pro Newton Information Technology, 2005, s. 91-99. ISBN 80-7178-925-9.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Fejeton. In: OSVALDOVÁ, Barbora - KOPÁČ, Radim. O fejetonu, s fejetonem. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2007, s. 5-17. ISBN 978-80-246-1286-7.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Úvod. In: OSVALDOVÁ, Barbora. O komentáři, o komentátorech. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 9-13. ISBN 978-80-246-2237-8.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Několik poznámek k objektivitě. Zpravodajství v médiích. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 12-13. ISBN 80-246-0248-2.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpráva. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001, s. 24-31. ISBN 80-246-0248-2.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Bulvarizace a etika v českých médiích. In: OSVALDOVÁ, Barbora - KOPÁČ, Radim. Co je bulvár, co je bulvarizace. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 9-14. ISBN 978-80-246-3229-2.
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Etické aspekty v žurnalistice a veřejný zájem. In: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2011, s. 139-150. ISBN 978-80-262-0056-7.
 • TRUNEČKOVÁ, Ludmila - OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Hesla z oblasti agenturní žurnalistiky signovaná lt. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002, ISBN 80-7277-108-6.
 • ŠMÍD, Milan - OSVALDOVÁ, Barbora - HALADA, Jan. Encyklopedická hesla o televizi a on-line médiích. Praktická ebcyklopedie žurnalistiky. Praha: nakladatelství Libri, 2002, ISBN 80-7277-108-6.
 • KAŇKA, Josef - OSVALDOVÁ, Barbora. Fakulta sociálních věd. In: ZIMA, Michal. 17 fakult 17. listopadu: soubor unikátních rozhovorů věnovaný 30. výročí sametové revoluce. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2019, s. 45-51. ISBN 978-80-246-4472-1.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Nadace Open Society Fund Praha: Grantový program „Gender“ vypsaný v rámci projektu Společnost – ženy a muži z aspektu gender. Název projektu Muž – Žena? Muž + Žena!, projekt v oblasti vzdělávací akce. Hlavní organizátor Fakulta sociálních věd, katedra žurnalistiky, odpovědná řešitelka PhDr. Barbora Osvaldová. Uspořádána konference (termín říjen 1998), vydán sborník s názvem Muž – Žena? Muž + Žena! 1999. Doba trvání rok. Fond rozvoje vysokých škol Projekt COCOP – Institut français de Prague a IKSŽ UK Praha, název Mediální prezentace EU v České republice 2001. Odpovědná řešitelka Spoluřešitelka úkolu Informační média v informační společnosti jako součást institucionálního úkolu Média jako zdroj poznání. Vedoucí týmového projektu Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika:Žurnalistika v informační společnosti: Digitalizace a internetizace žurnalistiky.

Žurnalistika, zpravodajství, publicistika