Lidé na Institutu

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky
  • Oboroví garanti
  • Vědecká rada

E-mail: osvaldov@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 252

Místnost: č. H102, Smetanovo nábřeží 6

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Nadace Open Society Fund Praha: Grantový program „Gender“ vypsaný v rámci projektu Společnost – ženy a muži z aspektu gender. Název projektu Muž – Žena? Muž + Žena!, projekt v oblasti vzdělávací akce. Hlavní organizátor Fakulta sociálních věd, katedra žurnalistiky, odpovědná řešitelka PhDr. Barbora Osvaldová. Uspořádána konference (termín říjen 1998), vydán sborník s názvem Muž – Žena? Muž + Žena! 1999. Doba trvání rok. Fond rozvoje vysokých škol Projekt COCOP – Institut français de Prague a IKSŽ UK Praha, název Mediální prezentace EU v České republice 2001. Odpovědná řešitelka Spoluřešitelka úkolu Informační média v informační společnosti jako součást institucionálního úkolu Média jako zdroj poznání. Vedoucí týmového projektu Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika:Žurnalistika v informační společnosti: Digitalizace a internetizace žurnalistiky.

Žurnalistika, zpravodajství, publicistika