PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: cebe@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 775 672 860 , +420 222 112 262

Místnost: č. H104, Smetanovo nábřeží 6

ResearchID: E-9722-2018

Scopus Author ID: 57195983651

ORCID ID: 0000-0002-0409-3270

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • CEBE, Jan. Slovenský nacionalismus pohledem českých médií. In: MAGÁL, Slavomír - MATÚŠ, Jozef - SOLÍK, Martin. K problémom mediálnej komunikácie. 1. vyd vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010, s. 253-260. ISBN 978-80-8105-188-3.

JJB001Dějiny a současnost masových médií I JJM114Dějiny světových médií JJM318Kapitoly z dějin médií JJM327Vybrané otázky z dějin médií JJM251Vývoj a postavení médií v moderní společnosti JJM202Vývoj a postavení médií v moderní společnosti JJM228Vývoj komunikačních technologií JJM160Vývoj médií I JJM152Vývojové trendy moderních médií

MSM0021620841 výzkumný záměr FSV UK  Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, výzkumný úkol Medializace veřejného života a rozhodování GA409/06/0303 Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava GAČR P410/12/2290 Česká media v letech 1945–1948.

Dějiny komunikace a médií