Lidé na Institutu

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: cebe@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 224 090 516 , +420 775 672 860

Místnost: č. 522, Voršilská 1

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JJB001Dějiny a současnost masových médií I JJM114Dějiny světových médií JJM318Kapitoly z dějin médií JJM327Vybrané otázky z dějin médií JJM251Vývoj a postavení médií v moderní společnosti JJM202Vývoj a postavení médií v moderní společnosti JJM228Vývoj komunikačních technologií JJM160Vývoj médií I JJM152Vývojové trendy moderních médií

MSM0021620841 výzkumný záměr FSV UK  Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika, výzkumný úkol Medializace veřejného života a rozhodování GA409/06/0303 Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava GAČR P410/12/2290 Česká media v letech 1945–1948.

Dějiny komunikace a médií