Lidé na Institutu

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky
  • Děkan
  • Fakulta sociálních věd
  • Kolegium děkana
  • Vědecká rada

E-mail: tejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 236

Osobní webová stránka

Místnost: č. H206, Smetanovo nábřeží 6

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I a II Specifika sportovní žurnalistiky Doktorandský seminář I a II Workshop prezentačních dovedností pro doktorandy V minulosti též kurz prezentačních dovedností pro anglickou paralelku celouniverzitního předmětu organizovaného CPPT UK Management vědy a inovací.

TA ČR - COVID-19 Infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku (členka řešitelského týmu, od 2020, návrh projektu vyhrál celou 4. veřejnou soutěž TA ČR ÉTA) TA ČR - Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů (spoluřešitelka, 2018-2021) PROGRES 19 - členka Rady, vedoucí týmu zaměřeného na analýzu sportovní žurnalistiky S projektem Kam se poděl transformační sen? mezi posledními třemi v oblasti humanitních věd v grantové soutěži Neuron Impuls pro vědce do 40 let Nadace Neuron (2015) Postdoktorský grant FSV UK (2014-2016) Interní grant z PRVOUK na Worlds of Journalism Study (2012 a 2013)

Journalism studies, vzdělávání novinářů, sportovní žurnalistika, menšinová témata v médiích