doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra žurnalistiky
 • Vědecká rada

E-mail: alice.tejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 252

Osobní webová stránka

Místnost: č. H102, Smetanovo nábřeží 6

ResearchID: E-9763-2018

Scopus Author ID: 56540041700

ORCID ID: 0000-0002-9150-6685

CV

Alice Němcová Tejkalová se zabývá analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study (WJS,  www.worldsofjournalism.org) a sportovní žurnalistikou. Od července 2019 je ve WJS spolukoordinátorkou středo a východoevropského regionu. Je vedoucí katedry žurnalistiky, garantkou doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia a magisterského programu Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation, od března 2023 je odpovědnou fakultní řešitelkou projektu Horizont Europe ReMeD. V minulosti byla teprve jako druhá redaktorka v historii redakce zaměstnankyní Redakce sportu České televize (spolupráce od roku 2000, pracovala jako redaktorka, moderátorka, scénáristka, dramaturgyně i režisérka), v roce 2017 se podílela na moderování webového pořadu Redakce zpravodajství a webu ČT Sport ČT Sportcast. Pro Redakci aktuální publicistiky ČT spoluvytvářela několik dílů cyklu Fenomén Dnes a dva roky moderovala pořad Zprávičky, v roce 2013 připravila dva díly o historii televizní sportovní žurnalistiky pro Pozor, vysíláme. V roce 2005 založila a do konce roku 2012 vedla první český zpravodajský server o sportu handicapovaných Handisport.cz. V letech 2018–2022 byla děkankou Fakulty sociálních věd UK, 2015–2018 ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK a 2014–2018 členkou Kolegia rektora UK pro sociální záležitosti. Je vdaná za dvojnásobného paralympijského vítěze Martina Němce, mají spolu dvě dcery.

Rok vydání

Monografie

 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2012. 175 s. ISBN 978-80-246-2038-1.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - HÁJEK, Roman - CHROMÁ, Marta. Žurnalistika a společnost. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2015. 254 s. ISBN 978-80-246-3093-9.
 • OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice - ČERMÁK, Miloš - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - LÁB, Filip - LÁBOVÁ, Alena - SUCHOMEL, Jiří - ŠEMBEROVÁ, Kristina - ŠMÍD, Milan - VEVERKA, Luboš. Žurnalistika v informační společnosti : digitalizace a internetizace žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009. 195 s. ISBN 978-80-246-1684-1.
 • HAMAN, Aleš - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - OSVALDOVÁ, Barbora - RYBÁŘ, Jan - TEJKALOVÁ, Alice - WOLLNER, Marek - ZÁRUBA, Robert - CUDLÍN, Karel - DOLEŽAL, Jiří X. - HOLEC, Petr - KOPÁČ, Radim - NOVOTNÝ, Vladimír - PACNER, Karel - PEKÁRKOVÁ, Iva - ŠOFAR, Jakub - TUREČEK, Břetislav. O reportáži, o reportérech. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010. 130 s. ISBN 978-80-246-1781-7.
 • HALADA, Jan - OSVALDOVÁ, Barbora - ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - SLANEC, Jaroslav - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2017. 301 s. ISBN 978-80-246-3752-5.
 • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

 • TEJKALOVÁ, Alice. Sociální marketing a reklama. In: KUČEROVÁ, Pavla. Rozvojové cíle tisíciletí: sociální spoty. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni, 2011, s. 11-13. ISBN 978-80-87456-14-9.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Foreign Correspondents in the Czech Republic : Coping with social transition and financial crisis. In: TERZIS, Georgios. Mapping Foreign Correspondence in Europe. 1st ed vyd. New York: Routledge, 2015, s. 57-65. ISBN 978-0-415-71900-1.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Západ, nebo spíše Východ? Změny ve vlastnictví médií a jejich důsledky. In: HLAVÁČEK, Petr - BĚLOHRADSKÝ, Václav - PUTNA, Martin - ROMANCOV, Michael. Proč jsme Západ? : Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. 1. vyd vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 234-244. ISBN 978-80-7308-669-5.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Czech women screenwriters: from socio-critical films to fairy tales. In: NELMES, Jill - SELBO, Jule. Women Screenwriters : An International Guide. 1st ed vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, s. 249-253. ISBN 978-1-137-31236-5.
 • NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - HÁJEK, Roman. Předmluva k českému vydání. Žurnalistika a společnost. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 7-18. ISBN 978-80-246-3093-9.
 • TEJKALOVÁ, Alice - EBEN, Marek. Dostat se pod povrch. In: OSVALDOVÁ, Barbora - KOPÁČ, Radim. Rozhovory o interview. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 149-152. ISBN 978-80-246-1618-6.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Stereotypy rozvojových zemí. Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc : příručka rozvojovéhe vzdělávání pro studenty mediálních oborů. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni - společnost při České televizi, 2007, s. 41-44. ISBN 978-80-86961-31-6.
 • TEJKALOVÁ, Alice. DTV in the Czech Republic. In: PIERSON, Jo - BROECK, Wendy Van den. Digital television in Europe. 1st ed vyd. Brussels: VUB Press, 2008, s. 43-50. ISBN 978-90-5487-541-3.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Kampaně. In: SOUČKOVÁ, Ludmila - KUČEROVÁ, Pavla. Média a chudoba. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni, 2010, s. 144-146. ISBN 978-80-86961-89-7.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Sport news and athletes with a disability. In: PASADEOS, Yorgo. Advances in communication and mass media research. 1st ed vyd. Athens: Atiner, 2010, s. 113-126. ISBN 978-960-6672-95-8.
 • TEJKALOVÁ, Alice - VALŮCH, Jaroslav. Proč právě média a chudoba?. In: SOUČKOVÁ, Ludmila - KUČEROVÁ, Pavla. Média a chudoba. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni, 2010, s. 13-18. ISBN 978-80-86961-89-7.
 • TEJKALOVÁ, Alice - LÁB, Filip. Reportéři. In: SOUČKOVÁ, Ludmila - KUČEROVÁ, Pavla. Média a chudoba. 1. vyd vyd. Praha: Člověk v tísni, 2010, s. 44-46. ISBN 978-80-86961-89-7.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Sportovní reportáž lehce alternativně. In: OSVALDOVÁ, Barbora - KOPÁČ, Radim - TEJKALOVÁ, Alice. O reportáži, o reportérech. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 105-112. ISBN 978-80-246-1781-7.
 • TEJKALOVÁ, Alice. Vítězství a prohry tzv. nových médií. In: OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice. Žurnalistika v informační společnosti : digitalizace a internetizace žurnalistiky. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 43-50. ISBN 978-80-246-1684-1.
 • LÁB, Filip - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Journalist Education and Truth in the Digital Age: Why We Need Critical Digital Literacy. In: STOCCHETTI, Matteo. Media and Education in the Digital Age. 1st ed vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 105-116. ISBN 978-3-631-65154-4.
 • HANITZSCH, Thomas - RAMAPRASAD, Jyotika - ARROYAVE, Jesus - BERGANZA, Rosa - HERMANS, Liesbeth - HOVDEN, Jan Frederik - LÁB, Filip - LAUERER, Corinna - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - VOS, Tim P.. Perceived Influences: Journalists' Awareness of Pressures on Their Work. In: HANITZSCH, Thomas - HANUSCH, Folker - RAMAPRASAD, Jyotika - DE BEER, Arnold S.. Worlds of Journalism : Journalistic Cultures Around the Globe. 1st ed vyd. New York: Columbia University Press, 2019, s. 103-132. ISBN 978-0-231-18643-8.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I a II Specifika sportovní žurnalistiky Doktorandský seminář I a II Redakce D Foreign Correspondence

ReMeD (Horizont Europe): Resilient Media for Democracy in the Digital Age (odpovědná řešitelka na FSV UK, od března 2023)
TA ČR - COVID-19 Infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku (členka týmu odpovědná za vedení mediálních analýz, 2020-2022, návrh projektu vyhrál celou 4. veřejnou soutěž TA ČR ÉTA, v roce 2021 byl oceněn prestižní mezinárodní cenou AMEC, dále Cenou Miloslava Petruska za prezentaci a v roce 2022 získal Cenu TA ČR a stal se také absolutním vítězem cen v hlasování veřejnosti)
TA ČR - Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů (spoluřešitelka, 2018-2021)
PROGRES 19 - členka Rady, vedoucí týmu zaměřeného na analýzu sportovní žurnalistiky
S projektem Kam se poděl transformační sen? mezi posledními třemi v oblasti humanitních věd v grantové soutěži Neuron Impuls pro vědce do 40 let Nadace Neuron (2015)
Postdoktorský grant FSV UK (2014-2016)
Interní grant z PRVOUK na Worlds of Journalism Study (2012 a 2013)

Journalism studies, vzdělávání novinářů, sportovní žurnalistika, menšinová témata v médiích