Lidé na Institutu

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: koncelik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 275

Osobní webová stránka

Místnost: č. H101a, Smetanovo nábřeží 6

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Pedagogická činnost na UK FSV: 2003–dosud: Čtení textů ke studiu médií, magisterské studium, seminář 2003–dosud: Diplomový seminář, magisterské studium, seminář 2005–dosud: Novodobá historie médií, kombinované studium, přednáška 2005–dosud: Média 2. poloviny 20. století, magisterské studium, přednáška, seminář 2006–dosud: Dějiny a současnost masových médií III, bakalářské studium, přednáška, seminář 2008–dosud: Vývoj médií III, magisterské studium, přednáška, seminář 2001–2007: Média a společnost, magisterské studium, seminář 2006–2008: Bakalářský seminář, bakalářské studium, seminář 2001–2005: Presemestrální soustředění, magisterské studium, soustředění (2003–2005 jeho organizace) 2001–2004: Úvod do studia komunikace, bakalářské studium, seminář 2002–2003: Úvod do teorie masové komunikace, bakalářské studium, seminář 2001–2002: Proseminář ke studiu médií, bakalářské studium, seminář 2003–dosud: Bakalářské závěrečné práce, vedoucí 2003–dosud: Magisterské závěrečné práce, vedoucí 2007–dosud: Rigorózní závěrečné práce, vedoucí 2011–dosud: Doktorské závěrečné práce, vedoucí Další pedagogická činnost: 2005–2006: Proměny české mediální krajiny, bakalářské studium programu Mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních studií MU Brno, seminář 2006–2007: Dějiny a současnost masových médií, bakalářské studium oboru Ekonomická žurnalistika na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava, seminář 2007: Historie médií a média v historii, celoživotní vzdělávání – kurz Mediální výchova v praxi, přednáška

2012–dosud: Program rozvoje vědních oblastí UK, člen řešitelského týmu P17: Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby. 2005–2011: Výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“, člen řešitelského týmu výzkumného úkolu Medializace veřejného života a rozhodování. Identifikační kód výzkumného záměru: MSM0021620841. 2006–2009: Projekt GAČR „Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava“, člen řešitelského týmu. Identifikační kód projektu: GA409/06/0303. 2000–2004: Výzkumný záměr FSV „Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí“, člen řešitelského týmu výzkumného úkolu Média jako zdroj poznání. Identifikační kód výzkumného záměru: AD MSM 112300001. 2002: Grant FRVŠ „Řízení a kontrola hromadných sdělovacích prostředků 1966–1972“, hlavní řešitel. Identifikační kód: FRVŠ 2554/2002-65

Dějiny médií